ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Затвори

HL-L2312D

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Дата: 10/01/2019 Идентификационен номер: faq00100216_510

Настройване на режим на автоматично изключване на захранването

Ако устройството е в режим на дълбоко заспиване за определен период от време, в зависимост от модела и настройките то преминава в режим на изключено захранване. Устройството не преминава в режим на изключено захранване, когато е свързано към мрежа.
 • За да започнете печат, натиснете на контролния панел, а след това изпратете заявка за печат.

HL-L2312D

 1. Уверете се, че предният капак е затворен, а захранващият кабел е включен.
 2. Натиснете , за да включите устройството, и проверете дали светва само светодиодът Ready (Готов).
 3. Натиснете Go (Старт) четири пъти, за да включите или изключите функцията.

  Всички светодиоди примигват два пъти, когато е включен режимът за автоматично изключване на захранването.

  Всички светодиоди примигват един път, когато режимът за автоматично изключване на захранването е изключен.

HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

Изберете колко време устройството да бъде в режим на дълбоко заспиване, преди да премине в режим на автоматично изключване на захранването.

 1. Натиснете или , за да се покаже опцията [Общи настройки], а след това натиснете OK.
 2. Натиснете или , за да се покаже опцията [Екология], а след това натиснете OK.
 3. Натиснете или , за да изберете опцията [Автомат. изкл.], а след това натиснете OK.
 4. Натиснете или , за да изберете опцията, която искате, и после натиснете Go (Старт).

Свързани модели

HL-L2312D, HL-L2352DW, HL-L2372DN

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.
Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?
Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.