ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Затвори

DS-940DW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Дата: 02/07/2020 Идентификационен номер: faq00100467_502

Ако искате да проверите дали мрежовите устройства работят правилно

Проверка Действие
Проверете включени ли са вашето устройство Brother, точката за достъп/маршрутизаторът или мрежовият концентратор.

Проверете следните неща:

 • Устройството на Brother е правилно свързано към компютър с USB кабела или акумулаторната Li-ion батерия е достатъчно заредена, а устройството е включено.
 • Точката за достъп/маршрутизаторът или концентраторът са включени и съответният светодиоден бутон мига.
 • Дали всички предпазни опаковъчни елементи са свалени от устройството.
 • Горният капак е плътно затворен.
Проверете мрежовите настройки на устройството Brother, напр. IP адреса, или състоянието на връзката.
 • За уеб-базираното управление

  Стартирайте уеб-базираното управление и влезте в устройството на Brother. След като се покаже екранът на уеб-базираното управление, щракнете върху раздела Network (Мрежа), след което щракнете върху Network Status (Състояние на мрежата) в лявата навигационна лента.

 • Ако светодиодът за грешка на контролния панел мига в оранжево, това показва състояние на грешка. Отбележете си състояние на грешката и след това я коригирайте.

  imageimage Свързана информация: Показания за грешки и техническо обслужване

Проверете дали можете да изпълните командата „ping“ към устройството Brother от вашия компютър.

Изпълнете командата "ping" към устройството на Brother от вашия компютър, като използвате IP адреса или името на възела в командния ред на Windows или в приложението Mac Terminal:

ping <ipaddress> или <nodename>.

 • При успех: вашето устройство Brother работи правилно и е свързано в една и съща мрежа с вашия компютър.
 • При неуспех: вашето устройство Brother не е свързано в една и съща мрежа с вашия компютър.
 • Проверете дали IP адресът и подмрежовата маска са настроени правилно.

Ако сте проверили и изпробвали всички действия, но все още имате проблеми, вижте инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа, за да откриете информация за SSID името и мрежовия ключ (паролата) и правилното им настройване.

Свързани ЧЗВ

Свързани модели

DS-940DW

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.
Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?
Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.