วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ปิด

วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับหมึก

LC3617BK
LC3617BK
 • สีดำ
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 550 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
 • ตลับหมึก Innobella™
LC3617Y
LC3617Y
 • สีเหลือง
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 550 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
 • ตลับหมึก Innobella™
LC3617C
LC3617C
 • สีฟ้า
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 550 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
 • ตลับหมึก Innobella™
LC3617M
LC3617M
 • สีชมพู
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 550 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
 • ตลับหมึก Innobella™
LC3619XLBK
LC3619XLBK
 • สีดำ
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 3000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
 • ตลับหมึก Innobella™
LC3619XLY
LC3619XLY
 • สีเหลือง
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
 • ตลับหมึก Innobella™
LC3619XLC
LC3619XLC
 • สีฟ้า
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
 • ตลับหมึก Innobella™
LC3619XLM
LC3619XLM
 • สีชมพู
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
 • ตลับหมึก Innobella™

กลับไปที่ด้านบนสุดของ วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม