วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ปิด

วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-340BK
TN-340BK
 • สีดำ
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 2500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-348BK
TN-348BK
 • สีดำ
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 6000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-340C
TN-340C
 • สีฟ้า
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-348C
TN-348C
 • สีฟ้า
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 6000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-340M
TN-340M
 • สีชมพู
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-348M
TN-348M
 • สีชมพู
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 6000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-340Y
TN-340Y
 • สีเหลือง
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-348Y
TN-348Y
 • สีเหลือง
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 6000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

กลับไปที่ด้านบนสุดของ วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม