วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-340BKTN-340BK
 • สีดำ
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 2500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-348BKTN-348BK
 • สีดำ
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 6000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-340CTN-340C
 • สีฟ้า
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-348CTN-348C
 • สีฟ้า
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 6000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-340MTN-340M
 • สีชมพู
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-348MTN-348M
 • สีชมพู
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 6000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-340YTN-340Y
 • สีเหลือง
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-348YTN-348Y
 • สีเหลือง
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 6000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798