วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

ปิด

วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์สำหรับงานปัก

SA740 / ETS-40N
SA740 / ETS-40N
 • ชุดด้ายสำหรับงานปัก
  ชุดด้ายสำหรับงานปักแบบตะเข็บซาติน (40/21/12 สี) และชุดด้าย Country (40/22 สี)
SA741 / ETS-22N
SA741 / ETS-22N
 • ชุดด้ายสำหรับงานปัก
  ชุดด้ายสำหรับงานปักแบบตะเข็บซาติน (40/21/12 สี) และชุดด้าย Country (40/22 สี)
SAETTS / ETS-12N
SAETTS / ETS-12N
 • ชุดด้ายสำหรับงานปัก
  ชุดด้ายสำหรับงานปักแบบตะเข็บซาติน (40/21/12 สี) และชุดด้าย Country (40/22 สี)
CYT-40 / CYT-40
CYT-40 / CYT-40
 • ชุดด้ายสำหรับงานปัก
  ชุดด้ายสำหรับงานปักแบบตะเข็บซาติน (40/21/12 สี) และชุดด้าย Country (40/22 สี)
CYT-41 / CYT-21
CYT-41 / CYT-21
 • ชุดด้ายสำหรับงานปัก
  ชุดด้ายสำหรับงานปักแบบตะเข็บซาติน (40/21/12 สี) และชุดด้าย Country (40/22 สี)
EBT-PE / EBT-PEN
EBT-PE / EBT-PEN
 • ด้ายสำหรับไส้กระสวย
  เพื่อผลงานการปักผ้าที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้เลือกใช้ด้ายสำหรับไส้กระสวยสำหรับจักรปักผ้าที่เหมาะสม
SA519 / BM3
SA519 / BM3
 • วัสดุกันลื่นแบบรีดทับเข้ากับด้านหลังผ้า (28 x 100 ซม. (11 นิ้ว x 1 หลา), 3 ชิ้น)
  28 × 100 ซม., 3 ชิ้น
SA520 / BM5
SA520 / BM5
 • วัสดุกันลื่นแบบละลายน้ำได้
  (28 x 300 ซม. (11 นิ้ว x 3.3 หลา), 1 ชิ้น)
SA540C / BM6
SA540C / BM6
 • วัสดุกันลื่นละลายน้ำได้ (ผ้าที่ไม่ใช่เนื้อทอ)
  30 × 150 ซม. 1 ชิ้น
PWB90 / PWB90AP
PWB90 / PWB90AP
 • กระสวยด้ายลายปักแบบพันสำเร็จ

กลับไปที่ด้านบนสุดของ วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม