วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ปิด

วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

เทป

12mm (0.47")

TZe-131
12mm 0.47"

สีดำ บนพื้น ใส
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-231
12mm 0.47"

สีดำ บนพื้น สีขาว
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-232
12mm 0.47"

สีแดง บนพื้น สีขาว
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-233
12mm 0.47"

สีฟ้า บนพื้น สีขาว
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-431
12mm 0.47"

สีดำ บนพื้น สีแดง
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-531
12mm 0.47"

สีดำ บนพื้น สีฟ้า
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-631
12mm 0.47"

สีดำ บนพื้น สีเหลือง
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-731
12mm 0.47"

สีดำ บนพื้น สีเขียว
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-M931
12mm 0.47"

สีดำ บนพื้น สีเงินด้าน
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-N231
12mm 0.47"

สีดำ บนพื้น สีขาว
ไม่เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-S231
12mm 0.47"

สีดำ บนพื้น สีขาว
ติดแน่นพิเศษ

8 m

9mm (0.35")

TZe-121
9mm 0.35"

สีดำ บนพื้น ใส
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-221
9mm 0.35"

สีดำ บนพื้น สีขาว
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-222
9mm 0.35"

สีแดง บนพื้น สีขาว
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-421
9mm 0.35"

สีดำ บนพื้น สีแดง
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-521
9mm 0.35"

สีดำ บนพื้น สีฟ้า
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-621
9mm 0.35"

สีดำ บนพื้น สีเหลือง
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-721
9mm 0.35"

สีดำ บนพื้น สีเขียว
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-N221
9mm 0.35"

สีดำ บนพื้น สีขาว
ไม่เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-S221
9mm 0.35"

สีดำ บนพื้น สีขาว
ติดแน่นพิเศษ

8 m

6mm (0.23")

TZe-111
6mm 0.23"

สีดำ บนพื้น ใส
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-211
6mm 0.23"

สีดำ บนพื้น สีขาว
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-611
6mm 0.23"

สีดำ บนพื้น สีเหลือง
เคลือบลามิเนต

8 m

TZe-S211
6mm 0.23"

สีดำ บนพื้น สีขาว
ติดแน่นพิเศษ

8 m

กลับไปที่ด้านบนสุดของวัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม