TZe-131
12mm  0.47"
สีดำ บนพื้น ใส  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-231
12mm  0.47"
สีดำ บนพื้น สีขาว  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-232
12mm  0.47"
สีแดง บนพื้น สีขาว  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-233
12mm  0.47"
สีฟ้า บนพื้น สีขาว  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-431
12mm  0.47"
สีดำ บนพื้น สีแดง  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-531
12mm  0.47"
สีดำ บนพื้น สีฟ้า  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-631
12mm  0.47"
สีดำ บนพื้น สีเหลือง  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-731
12mm  0.47"
สีดำ บนพื้น สีเขียว  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-M931
12mm  0.47"
สีดำ บนพื้น สีเงินด้าน  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-N231
12mm  0.47"
สีดำ บนพื้น สีขาว  
ไม่เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-S231
12mm  0.47"
สีดำ บนพื้น สีขาว  
ติดแน่นพิเศษ 8 m
TZe-121
9mm  0.35"
สีดำ บนพื้น ใส  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-221
9mm  0.35"
สีดำ บนพื้น สีขาว  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-222
9mm  0.35"
สีแดง บนพื้น สีขาว  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-421
9mm  0.35"
สีดำ บนพื้น สีแดง  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-521
9mm  0.35"
สีดำ บนพื้น สีฟ้า  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-621
9mm  0.35"
สีดำ บนพื้น สีเหลือง  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-721
9mm  0.35"
สีดำ บนพื้น สีเขียว  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-N221
9mm  0.35"
สีดำ บนพื้น สีขาว  
ไม่เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-S221
9mm  0.35"
สีดำ บนพื้น สีขาว  
ติดแน่นพิเศษ 8 m
TZe-111
6mm  0.23"
สีดำ บนพื้น ใส  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-211
6mm  0.23"
สีดำ บนพื้น สีขาว  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-611
6mm  0.23"
สีดำ บนพื้น สีเหลือง  
เคลือบลามิเนต 8 m
TZe-S211
6mm  0.23"
สีดำ บนพื้น สีขาว  
ติดแน่นพิเศษ 8 m