TJ-4005DN

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows

 • Windows 11
 • Windows 10 (32-bit)
 • Windows 10 (64-bit)
 • Windows 8.1 (32-bit)
 • Windows 8.1 (64-bit)
 • Windows 7 (32-bit)
 • Windows 7 (64-bit)
 • Windows Server 2022
 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012

Linux

 • Linux

Mac

 • macOS 14
 • macOS 13
 • macOS 12
 • macOS 11
 • macOS 10.15.x

Powiązane łącza

Dodatkowe informacje

 • Firma Brother nie będzie dostarczać ani aktualizować wcześniej dostarczonego oprogramowania dla systemów operacyjnych Windows, które nie są już wspierane przez Microsoft oraz dla systemów operacyjnych Mac starszych niż trzy ostatnie systemy.
  Wcześniej dostarczone oprogramowanie dla starszych systemów operacyjnych można pobrać z sekcji [Do pobrania] na tej stronie internetowej.