ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

คู่มือสำหรับผู้ใช้

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือสำหรับผู้ใช้
สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
01/04/2021
(04)
ดาวน์โหลด
(7.12MB)
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย
สำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้
13/06/2016
(01)
ดาวน์โหลด
(7.38MB)
คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนบาร์โค๊ด (BRAdmin Professional 4)
(ภาษาอังกฤษ)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ BRAdmin Professional 4
07/07/2020
(01)
ดาวน์โหลด
(0.89MB)
อื่นๆ

อื่นๆ

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง
15/06/2016
(01)
ดาวน์โหลด
(1.60MB)
PDF
เอกสาร Open Source Licensing Remarks
(ภาษาอังกฤษ)
นี่คือหมายเหตุสำหรับโอเพ่นซอร์สที่ Brother จัดหาให้
01/07/2016
(1.00)
ดาวน์โหลด
(0.03MB)
PDF
คำแนะนำสำคัญ – เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย: โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น
ข้อมูลรหัสผ่านเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่ระบบในโปรแกรมอรรถประโยชน์ของเครือข่าย
19/11/2020
(03)
ดาวน์โหลด
(0.18MB)
PDF
คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนบาร์โค๊ด (Barcode Scanner PA-BR-001)
(ภาษาอังกฤษ)
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับออฟชั่นพิเศษของเครื่องสแกนบาร์โค๊ด
09/05/2016
(01)
ดาวน์โหลด
(3.74MB)
PDF
คู่มือเมนูของเครื่องสแกนบาร์โค๊ด(Barcode Scanner PA-BR-001)
(ภาษาอังกฤษ)
สำหรับข้อมูลจำเฉพาะเกี่ยวกับเมนูการตั้งค่าพิเศษของเครื่องสแกนบาร์โค้ด
09/05/2016
(01)
ดาวน์โหลด
(0.25MB)
PDF
คู่มืออ้างอิงคำสั่ง Raster
(ภาษาอังกฤษ)
คู่มืออ้างอิงคำสั่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคู่มือที่เขียนขึ้นมาสำหรับคำสั่ง Raster
09/04/2020
(1.01)
ดาวน์โหลด
(0.79MB)
PDF
ESC/ P คู่มืออ้างอิงคำสั่ง
(ภาษาอังกฤษ)
คู่มือนี้เป็นคู่มืออ้างอิงคำสั่งสำหรับภาษาคำสั่งเครื่องพิมพ์ ESC / P
25/07/2018
(1.02)
ดาวน์โหลด
(0.98MB)
PDF
คู่มือการใช้งานแม่แบบฉลาก P-touch/ คู่มืออ้างอิงคำสั่ง
(ภาษาอังกฤษ)
คู่มือนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลและฉลากแม่แบบของ P-touch
25/07/2018
(1.02)
ดาวน์โหลด
(1.85MB)

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม