ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

คู่มือสำหรับผู้ใช้

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือสำหรับผู้ใช้
(2 ภาษา)
สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
คลิกเพื่อเลือก
(2 ภาษา)
PDF
คู่มือสำหรับผู้ใช้ (TD-2020A/2125N(WB)/2135N(WB))
(2 ภาษา)
สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
คลิกเพื่อเลือก
(2 ภาษา)
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มืออ้างอิงเบื้องต้น
(3 ภาษา)
การกำหนดการตั้งค่าของตัวเครื่อง
คลิกเพื่อเลือก
(3 ภาษา)
PDF
คู่มืออ้างอิงเบื้องต้น (TD-2020A/2125N(WB)/2135N(WB))
(2 ภาษา)
การกำหนดการตั้งค่าของตัวเครื่อง
คลิกเพื่อเลือก
(2 ภาษา)
คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือซอฟท์แวร์สำหรับผู้ใช้
(2 ภาษา)
สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์โดยใช้ซอฟต์แวร์
คลิกเพื่อเลือก
(2 ภาษา)
PDF
คู่มือซอฟท์แวร์สำหรับผู้ใช้ (TD-2020A/2125N(WB)/2135N(WB))
(2 ภาษา)
สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์โดยใช้ซอฟต์แวร์
คลิกเพื่อเลือก
(2 ภาษา)
อื่นๆ

อื่นๆ

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง
16/09/2021
(03)
ดาวน์โหลด
(0.26MB)
PDF
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (TD-2020A/2125N(WB)/2135N(WB))
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง
26/09/2022
(01)
ดาวน์โหลด
(0.26MB)
PDF
เอกสาร Open Source Licensing Remarks
นี่คือหมายเหตุสำหรับโอเพ่นซอร์สที่ Brother จัดหาให้
21/03/2013
(1.00)
ดาวน์โหลด
(0.03MB)
PDF
เอกสาร Open Source Licensing Remarks (TD-2020A/ 2125N(WB)/ 2135N(WB))
นี่คือหมายเหตุสำหรับโอเพ่นซอร์สที่ Brother จัดหาให้
09/03/2023
(1.00)
ดาวน์โหลด
(0.10MB)
PDF
SAP® Device Types for Brother Label Printers
สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับ การเชื่อมข้อมูลเพื่อเข้าระบบ SAP และการพิมพ์ตัวอย่างฉลากแบบต่างๆ
15/06/2023
(09)
ดาวน์โหลด
(6.26MB)
PDF
คู่มืออ้างอิงคำสั่ง Raster
คู่มืออ้างอิงคำสั่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคู่มือที่เขียนขึ้นมาสำหรับคำสั่ง Raster
07/11/2022
(1.01)
ดาวน์โหลด
(1.23MB)
PDF
ESC/ P คู่มืออ้างอิงคำสั่ง
คู่มือนี้เป็นคู่มืออ้างอิงคำสั่งสำหรับภาษาคำสั่งเครื่องพิมพ์ ESC / P
09/12/2022
(3.03)
ดาวน์โหลด
(1.17MB)
PDF
คู่มือการใช้งานแม่แบบฉลาก P-touch/ คู่มืออ้างอิงคำสั่ง
คู่มือนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลและฉลากแม่แบบของ P-touch
09/12/2022
(3.03)
ดาวน์โหลด
(1.75MB)
PDF
ขนาดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเกี่ยวขนาดผลิตภัณฑ์
30/06/2021
(01)
ดาวน์โหลด
(0.77MB)

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

ปิด

คู่มือสำหรับผู้ใช้

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English30/01/2023
(05)
4.28
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )30/01/2023
(05)
4.20
MB
ดาวน์โหลด
ปิด

คู่มือสำหรับผู้ใช้ (TD-2020A/2125N(WB)/2135N(WB))

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English30/01/2023
(02)
3.20
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )30/01/2023
(02)
3.19
MB
ดาวน์โหลด
ปิด

คู่มืออ้างอิงเบื้องต้น

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English08/12/2015
(02)
2.07
MB
ดาวน์โหลด
English ( Canada )08/12/2015
(02)
2.08
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )18/04/2013
(01)
2.16
MB
ดาวน์โหลด
ปิด

คู่มืออ้างอิงเบื้องต้น (TD-2020A/2125N(WB)/2135N(WB))

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English04/11/2022
(01)
0.78
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )02/11/2022
(01)
1.56
MB
ดาวน์โหลด
ปิด

คู่มือซอฟท์แวร์สำหรับผู้ใช้

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English20/02/2013
(03)
2.47
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )15/05/2013
(03)
2.49
MB
ดาวน์โหลด
ปิด

คู่มือซอฟท์แวร์สำหรับผู้ใช้ (TD-2020A/2125N(WB)/2135N(WB))

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English21/11/2022
(01)
3.89
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )02/11/2022
(01)
4.08
MB
ดาวน์โหลด