ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

คู่มือสำหรับผู้ใช้

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือสำหรับผู้ใช้
(ภาษาอังกฤษ)
สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
16/09/2010
(01)
ดาวน์โหลด
(1.92MB)
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน
(ภาษาอังกฤษ)
การกำหนดการตั้งค่าของตัวเครื่อง
16/10/2006
(02)
ดาวน์โหลด
(2.79MB)
คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือซอฟท์แวร์สำหรับผู้ใช้
สำหรับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์โดยใช้ซอฟต์แวร์
20/01/2012
(05)
ดาวน์โหลด
(9.83MB)
PDF
คู่มือการติดตั้งซอฟต์แวร์
(ภาษาอังกฤษ)
สำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้
02/11/2010
(01)
ดาวน์โหลด
(1.42MB)

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม