ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

คู่มือสำหรับผู้ใช้

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือสำหรับผู้ใช้
สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
08/12/2015
(01)
ดาวน์โหลด
(38.00MB)
คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
วิธีเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ P-touch Editor
วิธีเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ P-touch Editor
17/11/2015
(01)
ดาวน์โหลด
(0.87MB)
PDF
วิธีใช้ซอฟต์แวร์ P-touch Transfer Manager
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ซอฟต์แวร์ P-touch Transfer Manager
17/11/2015
(01)
ดาวน์โหลด
(0.91MB)

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม