Språk

Bruksanvisning

Bruksanvisning

TitelBeskrivningLanseringsdatum
(Version)
Fil
(Storlek)
PDF
Grundläggande bruksanvisning
Information om grundläggande funktioner (kopiering, skanning med mera), hur du byter förbrukningsvaror och felsökningstips.
2012-06-26
(0)
Ladda ner
(11.91MB)
PDF
Avancerad bruksanvisning
Information om avancerade funktioner (kopiering, skriva ut rapporter med mera) och rutinunderhåll.
2012-06-26
(0)
Ladda ner
(3.00MB)
Installationsvägledning

Installationsvägledning

TitelBeskrivningLanseringsdatum
(Version)
Fil
(Storlek)
PDF
Produktsäkerhetsguide
Läs säkerhetsanvisningarna innan du försöker använda produkten samt innan du utför något underhåll.
2012-06-26
(0)
Ladda ner
(1.21MB)
PDF
Snabbguide
Information om hur produkten installeras.
2012-06-26
(0)
Ladda ner
(2.23MB)
PDF
Guide för byte av trumenhet
För information om hur man byter trumenheten.
2012-10-02
(C)
Ladda ner
(2.51MB)
Bilaga

Bilaga

TitelBeskrivningLanseringsdatum
(Version)
Fil
(Storlek)
PDF
Anmärkningar om licenser för öppen källkod
(engelska)
För information om programvaror med öppen källa som används av produkten.
2015-03-20
(05)
Ladda ner
(0.14MB)
Reglerande dokument

Reglerande dokument

TitelBeskrivningLanseringsdatum
(Version)
Fil
(Storlek)
PDF
Konformitetsförklaring
Dokument med deklaration om överensstämmelse
2016-10-26
(5)
Ladda ner
(0.22MB)
PDF
Konformitetsförklaring för förbrukning
Dokument med deklaration om överensstämmelse för förbrukning
2015-02-17
(1)
Ladda ner
(0.17MB)
PDF
Kommissionens Förordning (EU) nr 801/2013
(engelska)
Information för efterlevnad av kommissionens förordning 801/2013
2016-11-18
(A)
Ladda ner
(9.70KB)

Hämta och visa dokumentet i PDF-format. Programmet Adobe® Acrobat Reader DC® måste installeras om du vill öppna PDF-dokument. Om du inte har programmet Adobe® Acrobat® kan du klicka på länken Adobe® Acrobat Reader DC® och hämta programmet.