Språk

Bruksanvisning

Bruksanvisning

TitelBeskrivningLanseringsdatum
(Version)
Fil
(Storlek)
PDF
Grundläggande bruksanvisning
Information om grundläggande funktioner (kopiering, skanning med mera), hur du byter förbrukningsvaror och felsökningstips.
2016-02-03
(A)
Ladda ner
(3.93MB)
PDF
Referensguide
Brief explanations for routine operations
2016-02-18
(0)
Ladda ner
(2.18MB)
HTML (Visa)
Online bruksanvisning (HTML)
För att lära sig hantering, löpande underhåll, felsökningstips och några användbara nätverksfunktioner för dina produkter.
2019-10-04
(B)
Visa
(-)
PDF
Online bruksanvisning
För att lära sig hantering, löpande underhåll, felsökningstips och några användbara nätverksfunktioner för dina produkter.
2019-10-04
(B)
Ladda ner
(15.39MB)
PDF
Kompletterande information
Kompletterande information för Online-bruksanvisning
2024-04-01
(0)
Ladda ner
(0.08MB)
PDF
VIKTIGT – Nätverkssäkerhet
Information om standardlösenord för nätverksverktyg.
2019-12-27
(A)
Ladda ner
(0.48MB)
Installationsvägledning

Installationsvägledning

TitelBeskrivningLanseringsdatum
(Version)
Fil
(Storlek)
PDF
Produktsäkerhetsguide
Läs säkerhetsanvisningarna innan du försöker använda produkten samt innan du utför något underhåll.
2021-02-11
(C)
Ladda ner
(1.56MB)
PDF
Snabbguide
Information om hur produkten installeras.
2020-05-22
(C)
Ladda ner
(2.69MB)
PDF
Guide för byte av trumenhet
För information om hur man byter trumenheten.
2015-12-18
(A)
Ladda ner
(3.54MB)
Guide för tilläggsfunktion

Guide för tilläggsfunktion

TitelBeskrivningLanseringsdatum
(Version)
Fil
(Storlek)
PDF
Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iPrint&Scan - Apple Enheter
För specifik information om Brother iPrint&Scan (applikation för trådlös utskrift/skanning*).
*Skanningsfunktionerna i Brother iPrint&Scan är bara tillgängliga på modeller med skanner.
2016-09-29
(B)
Ladda ner
(2.15MB)
PDF
Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iPrint&Scan - Android™
För specifik information om Brother iPrint&Scan (applikation för trådlös utskrift/skanning*).
*Skanningsfunktionerna i Brother iPrint&Scan är bara tillgängliga på modeller med skanner.
2015-06-30
(A)
Ladda ner
(2.34MB)
HTML (Visa)
Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iPrint&Scan - Android™ (HTML)
För specifik information om Brother iPrint&Scan (applikation för trådlös utskrift/skanning*).
*Skanningsfunktionerna i Brother iPrint&Scan är bara tillgängliga på modeller med skanner.
2015-07-01
(A)
Visa
(-)
PDF
Guide för AirPrint
För specifik information om användningen av AirPrint med Brother-maskinen.
2020-05-18
(A)
Ladda ner
(0.39MB)
PDF
Brother Image Viewerbruksanvisning för Android™
För specifik information om Brother Image Viewer som låter dig använda din mobila Android™-enhet för att granska och redigera dokument som har skannats av en Brother-maskin.
2012-05-10
(0)
Ladda ner
(1.05MB)
PDF
Webbanslutningsguide
För specifik information om användningen av funktionen Brother Web Connect.
2016-02-25
(0)
Ladda ner
(0.65MB)
PDF
Snabbguide för Universal skrivardrivrutin
För specifik information om användningen av Brothers Universal skrivardrivrutin.
2014-09-02
(B)
Ladda ner
(0.33MB)
PDF
Mass Deployment Tool User's Guide
(engelska)
Det här verktyget tillåter administratörer att ändra inställningar på många Brother-nätverksenheter.
2023-04-26
(K)
Ladda ner
(1.93MB)
PDF
Request Help User's Guide
(kräver en licensnyckel för att aktiveras, kontakta din återförsäljare eller Brother för att kontrollera kompatibilitet). Den här tjänsten minimerar stilleståndstid genom att rapportera problem till din admininistratör direkt från touchskärmen.
2024-01-18
(B)
Ladda ner
(0.47MB)
PDF
Order Supplies User's Guide
(kräver en licensnyckel för att aktiveras, kontakta din återförsäljare eller Brother för att kontrollera kompatibilitet). Den här tjänsten tillåter dig beställa förbrukningsmaterial direkt från touchskärmen.
2022-04-20
(A)
Ladda ner
(0.48MB)
PDF
Remote Panel User's Guide
(kräver en licensnyckel för att aktiveras, kontakta din återförsäljare eller Brother för att kontrollera kompatibilitet). Den här tjänsten erbjuder mölighet för din administratör/supportavdelning att fjärrstyra din kontrollpanel och touchskärm.
2021-09-10
(0)
Ladda ner
(0.61MB)
PDF
Remote Connect User's Guide
(engelska)
Den här lösningen tillåter dig att använda en mobil enhet (såsom en smartphone, surfplatta eller laptop) med inbyggd kamera för att hantera din Brothermaskin.
2022-05-13
(0)
Ladda ner
(0.22MB)
PDF
Secure Print+ User's Guide
(kräver en licensnyckel för att aktivera, kontakta din återförsäljare eller Brotherkontor om du är osäker på kompatibilitet). Denna lösning förbättrar dokumentets konfidentialitet genom att använda NFC-användarautentisering för utskriftsjobb.
2021-10-28
(0)
Ladda ner
(0.80MB)
PDF
Thin Print Client User's Guide
(engelska)
(kräver en licensnyckel för att aktivera, kontakta din återförsäljare eller Brotherkontor om du är osäker på kompatibilitet). Denna utskriftslösning erbjuder möjligheten att effektivt hantera utskriftsjobb när du använder ThinPrint Engine.
2019-10-03
(0)
Ladda ner
(0.32MB)
PDF
Barcode Print+ User's Guide
(kräver en licensnyckel för att aktiveras, kontakta din återförsäljare eller Brother för att kontrollera kompatibilitet). Den här funktionen erbjuder utökade möjligheter för enheten att printa både 1D och 2D streckkoder.
2021-09-10
(0)
Ladda ner
(1.36MB)
PDF
Barcode Utility User's Guide
(engelska)
(kräver en speciell skannermodell, kontakta din återförsäljare eller Brother-kontor om du är osäker på kompabiliteten) Med det här verktyget kan du automatisera dina skanningsprocesser, implementera kontroll över jobb, separera jobb och använda automatisk indexering.
2022-04-08
(C)
Ladda ner
(1.08MB)
PDF
BRAdmin Professional 4 User's Guide
(engelska)
Med denna programvara kan systemadministratörer implementera och hantera nätverks-/USB-anslutna Brother-skrivare och skannrar samt visa status för flera andra SNMP-kompatibla skrivare.
2023-10-17
(F)
Ladda ner
(1.36MB)
PDF
BRAdmin Professional 4 för Microsoft Azure Användarhandbok
(engelska)
Denna BRAdmin Professional 4-funktion använder Microsoft Azure för att låta systemadministratörer enkelt hantera sina nätverksanslutna/USB-anslutna Brotherskrivare över Internet.
2023-05-01
(A)
Ladda ner
(0.57MB)
HTML (Visa)
Secure Print Advanced User's Guide
(engelska)
(kräver en speciell skannermodell, kontakta din återförsäljare eller Brother-kontor om du är osäker på kompabiliteten) Den här tjänsten tillåter dig att frisläppa dina utskrivna dokoment genom att autentisera på valfri Brothermaskin på samma nätverk.
2021-04-26
(0)
Visa
(-)
Bilaga

Bilaga

TitelBeskrivningLanseringsdatum
(Version)
Fil
(Storlek)
PDF
Anmärkningar om licenser för öppen källkod
(engelska)
För information om programvaror med öppen källa som används av produkten.
2020-04-21
(08)
Ladda ner
(0.17MB)
Reglerande dokument

Reglerande dokument

TitelBeskrivningLanseringsdatum
(Version)
Fil
(Storlek)
PDF
Konformitetsförklaring
Dokument med deklaration om överensstämmelse
2023-10-03
(14)
Ladda ner
(0.40MB)
PDF
Kommissionens Förordning (EU) nr 801/2013
(engelska)
Information för efterlevnad av kommissionens förordning 801/2013
2015-09-25
(A)
Ladda ner
(9.71KB)

Hämta och visa dokumentet i PDF-format. Programmet Adobe® Acrobat Reader DC® måste installeras om du vill öppna PDF-dokument. Om du inte har programmet Adobe® Acrobat® kan du klicka på länken Adobe® Acrobat Reader DC® och hämta programmet.