Språk

Bruksanvisning

Bruksanvisning

TitelBeskrivningLanseringsdatum
(Version)
Fil
(Storlek)
PDF
Bruksanvisning
Innehåller grundläggande information om produkten.
2020-04-09
(F)
Ladda ner
(5.88MB)
PDF
VIKTIGT – Nätverkssäkerhet
Information om standardlösenord för nätverksverktyg.
2020-01-21
(0)
Ladda ner
(0.48MB)
Installationsvägledning

Installationsvägledning

TitelBeskrivningLanseringsdatum
(Version)
Fil
(Storlek)
PDF
Produktsäkerhetsguide
Läs säkerhetsanvisningarna innan du försöker använda produkten samt innan du utför något underhåll.
2019-01-16
(C)
Ladda ner
(0.28MB)
PDF
Snabbguide
Information om hur produkten installeras.
2019-12-24
(C)
Ladda ner
(0.67MB)
Bruksanvisning för nätverksanvändare

Bruksanvisning för nätverksanvändare

TitelBeskrivningLanseringsdatum
(Version)
Fil
(Storlek)
PDF
Bruksanvisning för nätverksanvändare
Särskild information om hur produkten används i nätverk.
2017-10-18
(C)
Ladda ner
(2.03MB)
Guide för tilläggsfunktion

Guide för tilläggsfunktion

TitelBeskrivningLanseringsdatum
(Version)
Fil
(Storlek)
PDF
Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iPrint&Scan - Apple Enheter
För specifik information om Brother iPrint&Scan (applikation för trådlös utskrift/skanning*).
*Skanningsfunktionerna i Brother iPrint&Scan är bara tillgängliga på modeller med skanner.
2016-09-29
(B)
Ladda ner
(2.15MB)
PDF
Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iPrint&Scan - Android™
För specifik information om Brother iPrint&Scan (applikation för trådlös utskrift/skanning*).
*Skanningsfunktionerna i Brother iPrint&Scan är bara tillgängliga på modeller med skanner.
2015-06-30
(A)
Ladda ner
(2.34MB)
HTML (Visa)
Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iPrint&Scan - Android™ (HTML)
För specifik information om Brother iPrint&Scan (applikation för trådlös utskrift/skanning*).
*Skanningsfunktionerna i Brother iPrint&Scan är bara tillgängliga på modeller med skanner.
2015-07-01
(A)
Visa
(-)
PDF
Brother Image Viewerbruksanvisning för Android™
För specifik information om Brother Image Viewer som låter dig använda din mobila Android™-enhet för att granska och redigera dokument som har skannats av en Brother-maskin.
2012-05-10
(0)
Ladda ner
(1.05MB)
PDF
Webbanslutningsguide
För specifik information om användningen av funktionen Brother Web Connect.
2016-05-24
(A)
Ladda ner
(1.15MB)
PDF
Mass Deployment Tool User's Guide
Det här verktyget tillåter administratörer att ändra inställningar på många Brother-nätverksenheter.
2021-11-12
(E)
Ladda ner
(2.17MB)
PDF
Barcode Utility User's Guide
(engelska)
(kräver en speciell skannermodell, kontakta din återförsäljare eller Brother-kontor om du är osäker på kompabiliteten) Med det här verktyget kan du automatisera dina skanningsprocesser, implementera kontroll över jobb, separera jobb och använda automatisk indexering.
2020-04-16
(B)
Ladda ner
(1.04MB)
PDF
BRAdmin Professional 4 User's Guide
Med denna programvara kan systemadministratörer implementera och hantera nätverks-/USB-anslutna Brother-skrivare och skannrar samt visa status för flera andra SNMP-kompatibla skrivare.
2021-07-08
(0)
Ladda ner
(0.96MB)
Bilaga

Bilaga

TitelBeskrivningLanseringsdatum
(Version)
Fil
(Storlek)
PDF
Anmärkningar om licenser för öppen källkod
(engelska)
För information om programvaror med öppen källa som används av produkten.
2015-09-29
(07)
Ladda ner
(0.15MB)
Reglerande dokument

Reglerande dokument

TitelBeskrivningLanseringsdatum
(Version)
Fil
(Storlek)
PDF
Konformitetsförklaring
Dokument med deklaration om överensstämmelse
2021-06-04
(9)
Ladda ner
(0.75MB)
PDF
Konformitetsförklaring (AC Adapter)
Dokument med deklaration om överensstämmelse (AC Adapter)
2021-06-04
(3)
Ladda ner
(0.44MB)
PDF
Kommissionens Förordning (EU) nr 801/2013
(engelska)
Information för efterlevnad av kommissionens förordning 801/2013
2015-11-20
(A)
Ladda ner
(0.02MB)
PDF
Kommissionens Förordning (EU) nr 2019/1782
Information för efterlevnad av kommissionens förordning 2019/1782
2020-02-20
(0)
Ladda ner
(0.15MB)

Hämta och visa dokumentet i PDF-format. Programmet Adobe® Acrobat Reader DC® måste installeras om du vill öppna PDF-dokument. Om du inte har programmet Adobe® Acrobat® kan du klicka på länken Adobe® Acrobat Reader DC® och hämta programmet.