Език

Ръководство на потребителя

Ръководство на потребителя

ЗаглавиеОписаниеДата на издаване
(Bерсия)
Файл
(Размер)
PDF
Ръководство на потребителя
За основна информация относно продукта.
13/10/2017
(03)
Изтегляне
(7.21MB)
Ръководство за бързо инсталиране

Ръководство за бързо инсталиране

ЗаглавиеОписаниеДата на издаване
(Bерсия)
Файл
(Размер)
PDF
Ръководство за бързо инсталиране
За инсталацията на продукта.
29/10/2016
(01)
Изтегляне
(0.52MB)
Други

Други

ЗаглавиеОписаниеДата на издаване
(Bерсия)
Файл
(Размер)
PDF
Ръководство за безопасност
За информация относно безопасността и правилната експлоатация.
05/06/2019
(02)
Изтегляне
(0.30MB)
PDF
Бележки за лицензиране на отворен код
(Английски език)
Това са забележките относно отворения код, който Brother осигурява.
01/07/2016
(1.00)
Изтегляне
(0.03MB)
PDF
ВАЖНО - Забележка относно мрежовата защита: Промяна на паролата по подразбиране
Информация за паролата по подразбиране за Мрежовите приложения.
18/05/2020
(01)
Изтегляне
(0.29MB)
PDF
Справка за Raster Command
(Английски език)
Тази справка за команди е система, разработена за ръчно изписване на растерни команди.
09/04/2020
(1.01)
Изтегляне
(0.79MB)
PDF
ESC/ P Справка Команди
(Английски език)
Това ръководство е справка за командите за командния език на принтера ESC/P.
25/07/2018
(1.02)
Изтегляне
(0.98MB)
PDF
P-touch Ръководство шаблони / Справка Команди
(Английски език)
Това ръководство включва информация и P-touch Template.
25/07/2018
(1.02)
Изтегляне
(1.85MB)
Регулаторни документи

Регулаторни документи

ЗаглавиеОписаниеДата на издаване
(Bерсия)
Файл
(Размер)
PDF
Декларация за съответствие
Декларация за съответствие
05/06/2017
(04)
Изтегляне
(0.28MB)
PDF
Декларация за съответствие (АС адаптер)
Декларация за съответствие (АС адаптер)
03/03/2020
(04)
Изтегляне
(0.14MB)
PDF
Регламент (ЕС) № 801/2013 на Комисията
(Английски език)
Информация относно съвместимост с Регламент (ЕС) № 801/2013 на Комисията
09/04/2018
(01)
Изтегляне
(0.60MB)
PDF
Регламент (ЕС) 2019/1782 на Комисията
Информация относно съвместимост с Регламент (ЕС) 2019/1782 на Комисията
20/01/2020
(01)
Изтегляне
(0.15MB)

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.