Език

Ръководство на потребителя

Ръководство на потребителя

ЗаглавиеОписаниеДата на издаване
(Bерсия)
Файл
(Размер)
PDF
Ръководство на потребителя
(Английски език)
За основна информация относно продукта.
11/04/2022
(02)
Изтегляне
(7.23MB)
Ръководство за употреба на програма

Ръководство за употреба на програма

ЗаглавиеОписаниеДата на издаване
(Bерсия)
Файл
(Размер)
PDF
Ръководство на Потребителя (BRAdmin Professional 4)
(Английски език)
За информация относно BRAdmin Professional 4.
15/09/2023
(05)
Изтегляне
(1.36MB)
PDF
Ръководство на Потребителя (BRAdmin Professional 4 за Microsoft Azure)
(Английски език)
За информация относно BRAdmin Professional 4 за Microsoft Azure.
16/05/2023
(02)
Изтегляне
(0.57MB)
Други

Други

ЗаглавиеОписаниеДата на издаване
(Bерсия)
Файл
(Размер)
PDF
Ръководство за безопасност
За информация относно безопасността и правилната експлоатация.
22/04/2022
(02)
Изтегляне
(0.69MB)
PDF
ВАЖНО - Забележка относно мрежовата защита: Промяна на паролата по подразбиране
Информация за паролата по подразбиране за Мрежовите приложения.
01/12/2022
(05)
Изтегляне
(0.32MB)
PDF
SAP® Device Types for Brother Label Printers
(Английски език)
За информация относно импортирането на типа устройство в SAP среда и отпечатване на примерни етикети.
15/06/2023
(09)
Изтегляне
(6.26MB)
PDF
Mac Driver Installation Guide (Ръководство за инсталиране на драйвер за принтер за Mac)
(Английски език)
За подробна информация за драйвера на принтера за Mac
26/02/2021
(02)
Изтегляне
(1.30MB)
PDF
Linux Printer Driver Installation Guide (Ръководство за инсталиране на драйвер за принтер за Linux)
(Английски език)
За подробна информация за драйвера на принтера за Linux
02/03/2021
(02)
Изтегляне
(1.13MB)
PDF
FBPL Command Reference
(Английски език)
Това ръководство представлява Справочник на командите за команден език FBPL.
15/04/2024
(12)
Изтегляне
(9.35MB)
PDF
ZPL Emulation Command Reference
(Английски език)
Това ръководство представлява Справочник на командите за команден език ZPL.
13/10/2023
(8.00)
Изтегляне
(0.34MB)
PDF
EPL Emulation Command Reference
(Английски език)
Това ръководство представлява Справочник на командите за команден език EPL.
03/06/2022
(6.00)
Изтегляне
(0.24MB)
PDF
DPL Emulation Command Reference
(Английски език)
Това ръководство представлява Справочник на командите за команден език DPL.
03/06/2022
(5.00)
Изтегляне
(0.30MB)
Регулаторни документи

Регулаторни документи

ЗаглавиеОписаниеДата на издаване
(Bерсия)
Файл
(Размер)
PDF
Декларация за съответствие
Декларация за съответствие
25/08/2022
(04)
Изтегляне
(0.14MB)

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.