MFC-9140CDN

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

  1. กดปุ่ม Settings
  2. กดปุ่ม All settings (สำหรับบางรุ่น ท่านอาจข้ามขั้นตอนนี้ได้)
  3. ปัดหน้าจอเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง หรือกดปุ่มลูกศร เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง เพื่อแสดง Machine Info
  4. กดปุ่ม Machine Info
  5. กดปุ่ม Firmware Version
    หน้าจอระบบสัมผัสจะแสดงเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่อง
  6. กดปุ่ม Home

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

ADS-1700W, ADS-2700W, DCP-L5600DN, HL-L3270CDW, HL-L6400DW, HL-L8360CDW, HL-T4000DW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-J2330DW, MFC-J2730DW, MFC-J3520, MFC-J3530DW, MFC-J3720, MFC-J3930DW, MFC-L2740DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW, MFC-L3735CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L5900DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW, MFC-T4500DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น