รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

NC-8100h

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันพยายามติดตั้งไดร์เวอร์พร้อมกับการตั้งค่าเครือข่าย แต่ฉันไม่สามารถค้นหาเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องบราเดอร์ได้หรือไม่สามารถติดตั้งไดร์เวอร์ให้สำเร็จได้ (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows)

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแก้ไขปัญหา:


ขั้นตอนที่ 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายLAN และสายไฟของเครื่องบราเดอร์ถูกเชื่อมต่ออยู่ หากสายไฟของเครื่องถูกเชื่อมต่อผ่านตัวป้องกันไฟกระชากหรือปลั๊กพ่วง ให้ถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์ดังกล่าวและเชื่อมต่อสายไฟของเครื่องเข้ากับเต้าเสียบบนผนังโดยตรง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องบราเดอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณถูกเชื่อมต่อในสภาวะแวดล้อมแบบ Peer-to-Peer ที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางควบคุมการเข้าถึงของไฟล์หรือการแชร์เครื่องพิมพ์


   
  image

   

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ Link ของเราเตอร์หรือฮับติดสว่างอยู่

 

ขั้นตอนที่ 2. ตรวจสอบ IP Address


ตรวจสอบให้แน่ใจว่า IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องบราเดอร์ถูกต้องและอยู่ในการแบ่งส่วนเดียวกันตามวิธีการด้านล่างนี้:


A: วิธีการตรวจสอบ IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1.  

  (Windows 10)
  คลิก Start ไปที่ All apps จากนั้นไปที่ Windows System และเลือก Command Prompt

  (Windows 8 หรือใหม่กว่า)
  1. บนหน้าจอเริ่มต้น คลิก DownArrow.
   หาก DownArrow ไม่อยู่บนหน้าจอเริ่มต้น คลิกขวาบนพื้นที่ว่างบนหน้าจอ และจากนั้นคลิก All Apps จากแถบงาน
  2. คลิก Command Prompt

   

  (Windows Me/ 2000/ XP/ Windows Vista และ Windows 7)
  คลิก Start ไปที่ All Programs (Programs สำหรับผู้ใช้ Windows 2000) จากนั้นไปที่ Accessories และเลือก Command Prompt

  (Windows 98)
  คลิก Start จากนั้นเลือก MS DOS Prompt
 2. พิมพ์ ipconfig. (C:\>ipconfig) และกดปุ่ม Enter
 3. ตรวจสอบ IP address และ Subnet Mask

   
  Command

   

   

   

 4. พิมพ์ exit (C:\>exit) และกดปุ่ม Enter เพื่อปิด Command Prompt

 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Subnet Mask เป็น "255.255.255.0"
หาก Subnet Mask ของคุณแตกต่างออกไป โปรดปรึกษาผู้ดูแลเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหานี้ (การแก้ไขปัญหานี้ไม่สามารถใช้งานได้กับสภาวะแวดล้อมเครือข่ายของคุณ)
หาก Subnet Mask ของคุณเป็น 255.255.255.0 ทำตามวิธีการด้านล่างต่อไป

  

B: วิธีการตรวจสอบ IP address ของเครื่องบราเดอร์ของคุณ


หากเครื่องบราเดอร์ของคุณมาพร้อมกับฟังก์ชั่นเครือข่าย สามารถตรวจสอบ IP address ผ่านแผงควบคุมการทำงานของเครื่องบราเดอร์หรือโดยการพิมพ์รายงานที่เรียกว่า User Settings (การตั้งค่าผู้ใช้) หรือ Network Configuration (Network Config) (การกำหนดค่าเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหา IP address บนแผงควบคุมการทำงานของเครื่องหรือการพิมพ์รายงาน โปรดอ้างอิงข้อมูลจาก คู่มือสำหรับผู้ใช้ หรือ คู่มือสำหรับผู้ใช้เน็ทเวิร์ค สำหรับเครื่องของคุณ คู่มือสำหรับผู้ใช้หรือคู่มือสำหรับผู้ใช้เน็ทเวิร์คล่าสุดสามารถดาวน์โหลดได้จากส่วน Manuals (คู่มือ) 
C: วิธีการตรวจสอบว่า IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องบราเดอร์ของคุณถูกต้องหรือไม่ และอยู่ในการแบ่งส่วนเดียวกันหรือไม่


C-1: โปรดตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอน a ถึง c ที่ใช้ตรวจสอบ IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์และของเครื่องบราเดอร์ของคุณ

 

 

 1. IP address (ที่เป็นตัวหนา) ต้องเหมือนกันดังตัวอย่างด้านล่าง:

  IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์: 192.168.1.2
  IP address ของเครื่องบราเดอร์: 192.168.1.199
 2. ส่วนท้ายของ IP address จะแตกต่างกันไปและอยู่ระหว่าง 2-254
 3. IP address ของทุกอุปกรณ์ในสภาวะแวดล้อมเครือข่ายของคุณจะแตกต่างกัน

 

 

C-2: โปรดตรวจสอบตารางด้านล่าง


หาก IP address เป็นไปตามตัวอย่างด้านบน ตรวจสอบ Case A
หาก IP address ไม่เป็นไปตามตัวอย่างด้านบน ตรวจสอบ Case B


 

คุณสามารถตรวจสอบ Boot Method หรือ IP Config ในรายงาน User Settings (การตั้งค่าผู้ใช้) หรือ Network Configuration (การกำหนดค่าเครือข่าย)

 


 


 

Case A: IP address ถูกต้อง

Case B: IP address ไม่ถูกต้อง

Boot Method หรือ IP Config : Auto

Boot Method หรือ IP Config: Static

Boot Method หรือ IP Config : Auto

Boot Method  หรือ IP Config : Static

ตั้งค่าการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดของเครื่องบราเดอร์ใหม่ ตั้งค่าการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดของเครื่องบราเดอร์ใหม่และรีเซ็ต IP address ด้วยตัวเอง ตั้งค่าการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดของเครื่องบราเดอร์ใหม่
หาก IP address ยังคงไม่ถูกต้อง  ตั้งค่า IP address ด้วยตัวเอง (เปลี่ยน Boot Method หรือ IP Config เป็น "Static".)
รีเซ็ต IP address ด้วยตัวเอง

 


 
 
 • หากคุณไม่ทราบว่า static IP address คืออะไร โปรดปรึกษาผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ
 • เพื่อดูวิธีการตั้งค่าการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องบราเดอร์ใหม่ อ้างอิงข้อมูลจาก คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนท้ายของหน้านี้
  คุณสามารถตรวจสอบวิธีการในคู่มือสำหรับผู้ใช้เน็ทเวิร์ค (คู่มือสำหรับผู้ใช้เน็ทเวิร์คล่าสุดสามารถดาวน์โหลดได้จากส่วน Manuals (คู่มือ))
 • ก่อนทำการรีเซ็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องไม่ได้กำลังทำงานอยู่ จากนั้นถอดสายเชื่อมต่อเครือข่ายออกจากเครื่อง (ยกเว้นสายไฟ)


ขั้นตอนที่ 3. รีสตาร์ทเราเตอร์หรือฮับ


ทดสอบรีสตาร์ทเราเตอร์หรือฮับ


 


หลังจากทำตามขั้นตอนด้านบนทั้งสามขั้นตอนแล้ว (ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3) ทดสอบติดตั้งไดร์เวอร์ใหม่อีกครั้ง หากคุณยังคงพบปัญหา โปรดทำตามขั้นตอนที่ 4


 

หากคุณตั้ง IP address ด้วยตัวเอง เลือก Custom Install และใส่ IP address ในช่อง Specify your machine by address (Advanced Users)

  

Network Connect

 

IP Address

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4. ตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์


หากไฟร์วอลล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณถูกเปิดทำงานอยู่ อาจมีการปฏิเสธการเชื่อมต่อเครือข่ายที่จำเป็น ปิดการทำงานของไฟร์วอลล์และทดสอบติดตั้งไดร์เวอร์ใหม่อีกครั้ง
คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการปิดการทำงานของไฟร์วอลล์

หากคุณยังคงพบปัญหาหลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าไฟร์วอลล์ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์จากส่วน "Contact Us" (ติดต่อเรา)

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DCP-110C, DCP-375CW, DCP-6690CW, DCP-7010, DCP-8045D, DCP-8065DN, DCP-9010CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-L5600DN, HL-1240, HL-1250, HL-1270N, HL-1430, HL-1440, HL-1450, HL-1470N, HL-1650, HL-1670N, HL-1850, HL-1870N, HL-2040, HL-2070N, HL-2150N, HL-2170W, HL-2250DN, HL-2460, HL-2600CN, HL-2700CN, HL-3040CN, HL-3070CW, HL-3150CDN, HL-3260N, HL-3450CN, HL-4040CN, HL-4050CDN, HL-4150CDN, HL-4200CN, HL-5040, HL-5050, HL-5070N, HL-5140, HL-5150D, HL-5170DN, HL-5240, HL-5250DN, HL-5270DN, HL-5350DN, HL-5380DN, HL-5450DN, HL-6050D, HL-6050DN, HL-6180DW, HL-7050, HL-7050N, HL-8050N, HL-L2360DN, HL-L5100DN, HL-L8250CDN, HL-L8260CDN, MFC-210C, MFC-295CN, MFC-3240C, MFC-3820CN, MFC-410CN, MFC-425CN, MFC-440CN, MFC-490CW, MFC-5200C, MFC-5440CN, MFC-5460CN, MFC-5490CN, MFC-5840CN, MFC-5860CN, MFC-5890CN, MFC-620CN, MFC-640CW, MFC-6490CW, MFC-665CW, MFC-6890CDW, MFC-7220, MFC-7420, MFC-7820N, MFC-7840N, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8440, MFC-8460N, MFC-8510DN, MFC-8820D, MFC-8840D, MFC-8860DN, MFC-8880DN, MFC-9120CN, MFC-9140CDN, MFC-9420CN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW, MFC-9880, NC-2100p, NC-8100h, NC-9100h

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น