MFC-L8850CDW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Toner Low (ผงหมึกเหลือน้อย)

หากข้อความ Toner Low : X ปรากฏที่หน้าจอแสดงผลของตัวเครื่อง (ในที่นี้เรียกว่าหน้าจอ LCD) คุณยังคงพิมพ์งานได้ อย่างไรก็ตามแต่ ตัวเครื่องกำลังบอกคุณว่าตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใกล้หมดอายุการใช้งาน  (BK=สีดำ C= สีฟ้า  M=สีชมพู Y=สีเหลือง) สั่งซื้อตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใหม่ตอนนี้เพื่อที่คุณได้มีตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ไว้สำรอง หากข้อความบนหน้าจอ LCD แสดง Replace Toner (เปลี่ยนตลับผงหมึก)

 

บราเดอร์มีวัสดุการพิมพ์ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ที่เป็นชิ้นส่วนแยกจากกัน ตรวจสอบคุณได้ทำการเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) เท่านั้นไม่ใช่ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลความแตกต่างระหว่างตลับผงหมึก  (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

 

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้ใช้แม่แบบสร้างภาพและตลับผงหมึกของแท้ของบราเดอร์  เพราะเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ของบราเดอร์แต่ละเครื่องถูกออกแบบมาให้ทำงานในอุณหภูมิที่ถูกกำหนดไว้ให้เข้ากับการก่อตัวของผงหมึก  ส่วนประกอบแต่ละส่วนถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันกับส่วนอื่นๆเพื่อให้แน่ใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือของเครื่อง  ถึงแม้ว่าวัสดุการพิมพ์ที่ไม่ใช่ของแท้ทั้งหมดจะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านของคุณภาพงานพิมพ์   แต่อาจเป็นไปได้ว่าบางวัสดุการพิมพ์นั้นอาจส่งผลเสียในส่วนของคุณภาพงานพิมพ์และการทำงานของเครื่อง  ซึ่งหากเป็นกรณีเช่นนั้น การรับประกันที่จำกัดของบราเดอร์จะไม่ครอบคลุมปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดมาจากการใช้แม่แบบสร้างภาพและตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของแท้ หรือการเติมผงหมึก

 

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรหัสสินค้าของตลับผงหมึก (โทนเนอร์)

 

หากคุณคิดว่าข้อความ Toner Low: X ปรากฏเร็วเกินไป  ตรวจสอบดังต่อไปนี้

 

  • ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ติดมากับเครื่องเป็นตลับผงหมึกตั้งต้นใช่หรือไม่ หากใช่จำนวนแผ่นการใช้งานของตลับผงหมึกตั้งต้นจะขึ้นอยู่กับรุ่นและประเทศที่คุณซื้อใช้งาน
  • จำนวนแผ่นการใช้งานที่สามารถพิมพ์ได้จากตลับผงหมึก (โทนเนอร์) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังนี้ ขนาดของกระดาษ จำนวนแผ่นของงานที่สั่งพิมพ์  จำนวนที่สั่งพิมพ์ในแต่ละหน้า ขนาดตัวอักษร  และเนื้อหาของงานพิมพ์ เช่น กราฟฟิก ตารางต่างๆ  เป็นต้น

    ปริมาณผงหมึกโดยประมาณตามมาตรฐานของ ISO/IEC 19798 

 

 

 

 

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา หากข้อความผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่หลังจากได้เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใหม่แล้ว

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DCP-L3551CDW, DCP-L3560CDW, HL-L3230CDN, HL-L3240CDW, HL-L3270CDW, HL-L3280CDW, HL-L8250CDN, HL-L8260CDN, HL-L8350CDW, HL-L8360CDW, MFC-L3735CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3760CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L8340CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW, MFC-L9630CDN

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น