MFC-L5900DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การพิมพ์รายงานที่แสดงรายการส่งแฟกซ์และรับแฟกซ์

รายงาน Fax Journal (รายงานบันทึกโทรสาร) แสดงรายการแฟกซ์ขาเข้าและขาออก 200 รายการล่าสุด การใช้รายงานนี้คุณสามารถบอกวันและเวลาของแต่ละแฟกซ์ที่ถูกส่งหรือรับ  ชื่อหรือหมายเลขแฟกซ์ที่ถูกส่งไปหรือรับมา(มีให้ใช้งานหากมรการระบุ Station ID ที่ตัวเครื่อง) รวมไปถึงแสดงให้ทราบว่าการส่งแฟกซ์นั้นสำเร็จหรือไม่ เมื่อแฟกซ์รายการที่ 201 ถูกส่งออกหรือรับเข้า รายการรับหรือส่งแฟกซ์รายการแรกสุดจะถูกลบออกจากหน่วยความจำ

บนรายงาน Fax Journal รหัส TX คือแฟกซ์ที่คุณส่งไป ในขณะที่รหัส RX คือแฟกซ์ที่คุณได้รับ

คุณสามารถพิมพ์รายงานนี้ได้ตามต้องการตามขั้นตอนด้านล่างดังต่อไปนี้

 

 1. กด Settings(Settings)
   
 2. กด  All Settings
   
 3. กดปุ่มลูกศร  ขึ้น หรือ ลง เพื่อแสดง Print Reports
   
 4. กด Print Reports
   
 5. กด Fax Journal
   
 6. กด Yes หรือ OK
   
 7. กด Home(Home)

นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดค่าของเครื่องบราเดอร์ให้พิมพ์รายงาน  Fax Journal ตามระยะเวลาโดยทั่วไปได้ (ทุกๆ 50 แฟกซ์, ทุกๆ 6 12 หรือ 24 ชั่วโมง, ทุกๆ 2 หรือ 7 วัน) ค่ากำหนดเริ่มต้นในตัวเครื่องคือทุกๆ 50 แฟกซ์ หากต้องการเปลี่ยนหรือตั้งค่าระยะเวลาในการพิมพ์รายงาน Fax Journal ใหม่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างดังต่อไปนี้

 1. กด Settings(Settings)
   
 2. กด  All Settings
   
 3. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อแสดง Fax
   
 4. กด Fax
   
 5. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อแสดง Report Setting
   
 6. กด Report Setting
   
 7. กด Journal Period
   
 8. กด Journal Period
   
 9. กดปุ่มลูกศร  ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือกระยะเวลาในการพิมพ์รายงาน

  ถ้าคุณเลือก ทุกๆการส่งและรับแฟกซ์ที่จำนวน 50 รายการ  ไปยัง ขั้นตอน 13

   

  • 6  12  24 ชั่วโมง,  2 หรือ 7 วัน
    

   ตัวเครื่องจะพิมพ์รายงานตามเวลาที่ถูกเลือกจากนั้นจะลบข้อมูลงานทั้งหมดในหน่วยความจำ ถ้าหน่วยความจำของตัวเครื่องเต็มที่ 200 รายการ ก่อนเวลาที่คุณได้เลือกไว้ ตัวเครื่องจะพิมพ์รายงานออกมาก่อนและลบข้อมูลในหน่วยความจำทิ้ง หากคุณต้องการรายงานก่อนกำหนดระยะเวลาการพิมพ์รายงาน คุณสามารถพิมพ์ออกมาได้โดยข้อมูลในหน่วยความจำยังคงอยู่และไม่ถูกลบออกไป

    

  • ทุกๆ 50 สาย
    

   เครื่องจะพิมพ์รายงาน Fax Journal ออกมา เมื่อตัวเครื่องบันทึกรายการรับและส่งแฟกซ์ได้ 50 รายการ

   

 10. กด Time จากนั้นใส่เวลาเพื่อเริ่มทำการพิมพ์ (ในรูปแบบ 24 ชั่วโมง) โดยใช้ปุ่มคีย์บอร์ดบนหน้าจอสัมผัส  และกด OK
  (ตัวอย่าง ใส่เวลา 19:45 สำหรับเวลา 7:45PM.)

  เมื่อคุณกำหนดนาฬิกาของเครื่องเป็น 12 ชัวโมง ในการตั้งค่า Date & Time ให้คุณใส่เวลาเป็นรูปแบบ 12 ชั่วโมง

 11. ถ้าคุณเลือกทุกๆ 7 วัน  ให้กดเลือกวัน
   
 12. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อแสดง Every Monday, Every Tuesday, Every Wednesday, Every Thursday, Every Friday, Every Saturday หรือ Every Sunday จากนั้นกดวันแรกเป็นวันเริ่มต้นสำหรับการนับถอยหลัง 7 วัน
   
 13. กด Home(Home)

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-J2510, MFC-L2740DW, MFC-L5900DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น