MFC-L5900DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันมีปัญหาในการส่งแฟกซ์

ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการส่งแฟกซ์ ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 

 1. ตรวจสอบว่าเครื่องบราเดอร์ของคุณมีสัญญาณต่อสาย
  > คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตรวจสอบว่าเครื่องบราเดอร์ของคุณมีเสียงสัญญาณต่อสายหรือไม่
  1. หากมีเสียงสัญญาณต่อสาย ดำเนินการต่อยังขั้นตอนที่ 3
  2. หากไม่มีเสียงสัญญาณต่อสาย ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ถูกเชื่อมต่อกับช่องเสียบบนเครื่องบราเดอร์ (ช่อง "LINE" ในบางประเทศ) และช่องเสียบสายโทรศัพท์บนผนัง หากคุณใช้ตัวแยกสัญญาณ อุปกรณ์แชร์สัญญาณ ปลั๊กพ่วง หรืออุปกรณ์กันไฟกระชากระหว่างช่องเสียบบนผนังและเครื่องบราเดอร์ ให้ถอดอุปกรณ์ดังกล่าวออกและเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์เข้ากับช่องเสียบบนผนังโดยตรง การถอดอุปกรณ์เหล่านี้ออกจะช่วยในการทดสอบว่าปัญหา (ไม่มีเสียงสัญญาณต่อสาย) เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เหล่านี้หรือเครื่องบราเดอร์

   หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อสาย ดำเนินการต่อยังขั้นตอนที่ 2

   หากการเชื่อมต่อสายต้องได้รับการแก้ไข เชื่อมต่อสายให้ถูกต้อง หลังจากนั้นทดสอบฟังเสียงสัญญาณต่อสายอีกครั้ง หากมีเสียงสัญญาณ ไปยังขั้นตอนที่ 5 หากไม่มีเสียงสัญญาณต่อสาย ดำเนินการต่อยังขั้นตอนที่ 2

  เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของคุณจากไฟฟ้ากระชากหรือฟ้าผ่า บราเดอร์แนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับตัวกันไฟกระชาก เราแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้ตัวกันไฟกระชากที่สามารถใช้งานร่วมกับสายไฟ AC และสายโทรศัพท์ ตัวกันไฟกระชากที่รองรับการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์จะช่วยป้องกันเครื่องของคุณจากไฟกระชากที่มากับสายโทรศัพท์

 2. ตรวจสอบวันที่และเวลาที่แสดงบนหน้าจอแสดงผลของตัวเครื่อง (ในที่นี้จะเรียกว่าหน้าจอสัมผัส)
  1. หากวันที่และเวลาแสดงบนหน้าจอ ดำเนินการต่อยังขั้นตอนที่ 3
  2. หากหน้าจอสัมผัสแสดงข้อความแสดงความผิดพลาด อ้างอิงวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อความแสดงความผิดพลาดบนหน้าจอนั้น
  3. หากหน้าจอสัมผัสว่างเปล่า:
    
   1. ตรวจสอบสายไฟว่าได้เชื่อมต่อกับเต้าเสียบสายไฟ AC (เต้าเสียบบนผนัง) หรือไม่ หากสายไฟไม่ได้ถูกเชื่อมต่อ ให้เชื่อมต่อสายไฟกับเต้าเสียบที่มีพลังงานไฟฟ้า
   2. หากสายไฟถูกเชื่อมต่อกับตัวกันไฟกระชากหรือปลั๊กพ่วง ให้ถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์ดังกล่าวและเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบบนผนังโดยตรง
   3. หากหน้าจอยังคงว่างเปล่า โปรดตรวจสอบว่าเครื่องถูกเปิดสวิตซ์ไปที่ ON (เปิด) เครื่องมีปุ่ม On/Off อยู่บนแผงควบคุมการทำงานของเครื่อง
 3. (สำหรับบางประเทศ)
  เปลี่ยนการตั้งค่าTONE/PULSE โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุด้านล่าง:
  1. กด Settings(Settings) > ALL Settings > Initial Setup > Tone/Pulse
  2. กด Tone หรือ Pulse
  3. กด Home(Home)
 4. หากยังไม่มีเสียงสัญญาณต่อสาย ให้ถอดสายโทรศัพท์ออกจากช่องเสียบสายโทรศัพท์ผนัง และเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ภายนอกที่สามารถใช้ได้เข้ากับสายโทรศัพท์ที่สามารถใช้งานได้โดยใช้ช่องเสียบสายโทรศัพท์ที่ผนังช่องเดิม ยกหูโทรศัพท์และฟังเสียงสัญญาณต่อสาย
  1. หากเครื่องโทรศัพท์ไม่มีเสียงสัญญาณต่อสาย ปัญหาอาจเกิดจากสายโทรศัพท์หรือช่องเสียบสายโทรศัพท์บนผนัง ติดต่อบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
  2. หากเครื่องโทรศัพท์มีเสียงสัญญาณต่อสาย ถอดสายโทรศัพท์ออกจากเครื่องโทรศัพท์และเชื่อมต่อสายเข้ากับช่องเสียบสายบนเครื่องบราเดอร์ (ช่อง "LINE" ในบางประเทศ) จากนั้นตรวจสอบว่าเครื่องบราเดอร์มีเสียงสัญญาณต่อสาย
  3. หากคุณยังไม่ได้ยินเสียงสัญญาณต่อสาย เครื่องของคุณอาจต้องเข้ารับบริการ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์จาก "Contact Us" (ติดต่อเรา)
 5. หากคุณพบปัญหาในการส่งแฟกซ์ไปยังบางหมายเลข ตรวจสอบว่าหมายเลขนั้นเป็นหมายเลขแฟกซ์ที่สามารถใช้งานได้
 6. หากคุณใช้บริการสายแบบ DSL ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ หากคุณไม่ได้ใช้สายแบบ DSL ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 7
  1. ปิดโมเด็ม DSL หรือถอดสายไฟของโมเด็ม DSL ออก
  2. ถอดโมเด็ม DSL ออกจากตัวกรองสัญญาณโทรศัพท์
  3. ถอดตัวกรองสัญญาณออกจากช่องเสียบบนผนัง
  4. เชื่อมต่อเครื่องแฟกซ์เข้ากับช่องเสียบบนผนัง
  5. ทดสอบการส่งแฟกซ์ หากแฟกซ์ถูกส่งได้สำเร็จ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ DSL เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขสัญญาณแทรกในระบบ หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ดำเนินการต่อยังขั้นตอนที่ 7 

  หากคุณไม่สามารถทำการแก้ไขตามขั้นตอนด้านล่างนี้ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ DSL ของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

 7. หากคุณใช้ระบบโทรศัพท์แบบ Voice Over Internet Protocol (VOIP) (เป็นเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์ที่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนสายโทรศัพท์แบบดั้งเดิม (หรือแอนะล็อก)) ดูข้อมูลตามที่ระบุด้านล่าง หากคุณไม่ได้ใช้บริการแบบ VOIP ไปยังขั้นตอนที่ 8

  Voice Over Internet Protocol (VOIP) ไม่ใช่คุณสมบัติที่เครื่องบราเดอร์ให้บริการ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าความเข้ากันได้ที่มีให้ในตัวเครื่องอาจช่วยคุณในการรับและส่งแฟกซ์เมื่อใช้บริการนี้ การปรับการตั้งค่านี้จะช่วยลดความเร็วของโมเด็ม และปิดโหมด ECM (Error Correction Mode) ในการปรับการตั้งค่าความเข้ากันได้ โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
  1. กด Settings(Settings) > All Settings > Initial Setup > Compatibility
  2. กด Basic (for VoIP)
  3. กด Home(Home)
  • Basic (for VoIP) จะลดความเร็วของโมเด็มไปยัง 9600 bps และปิดโหมด Error Correction Mode (ECM)
  • หากมีสัญญาณแทรกเกิดขึ้นบ่อยๆในสายโทรศัพท์ของคุณ คุณอาจต้องใช้ตัวเลือกนี้เมื่อจำเป็น
 8. ส่งแฟกซ์โดยใช้แผ่นกระจกสแกนเนอร์:
  1. ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ต้องไม่มีเอกสารวางอยู่เมื่อกำลังส่งแฟกซ์โดยใช้แผ่นกระจกสแกนเนอร์
  2. การส่งแฟกซ์โดยใช้แผ่นกระจกสแกนเนอร์ ให้ยกฝาครอบเอกสารขึ้นจากนั้นใช้เครื่องหมายระบุตำแหน่งทางด้านซ้ายและด้านบนเป็นแนว วางเอกสารคว่ำหน้าลงบนแผ่นกระจกสแกนเนอร์ ปิดฝาครอบเอกสาร และทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • เมื่อ Fax Preview ถูกตั้งเป็น off ให้กด Fax(Fax) ต่อหมายเลขแฟกซ์โดยใช้แผงตัวเลขและกด Fax Start
   • เมื่อ Fax Preview ถูกตั้งเป็น on ให้กด Fax(Fax) และ Sending Fax(es) ต่อหมายเลขแฟกซ์โดยใช้แผงตัวเลข จากนั้นกด Fax Start
   * หากคุณกำลังส่งแฟกซ์เพียงหน้าเดียวและกด Fax Start และกด No แล้ว เครื่องบราเดอร์จะเริ่มต่อหมายเลข

   * หากคุณกำลังส่งแฟกซ์หลายหน้าและกด Fax Start และกด Yes แล้ว ยกฝาครอบเอกสารขึ้นเพื่อนำเอกสารแผ่นแรกออกและวางแผ่นที่สองลงบนแผ่นกระจกสแกนเนอร์ กด OK เครื่องบราเดอร์จะเริ่มสแกนเอกสารแผ่นที่สอง (ทำตามขั้นตอนเดิมกับเอกสารหน้าถัดไป) เมื่อเอกสารทุกหน้าถูกสแกนแล้ว กดที่ No เครื่องบราเดอร์จะเริ่มต่อหมายเลข
 9. ส่งแฟกซ์โดยใช้ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF):

   

  1. ก่อนวางเอกสารของคุณลงบนถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ตรวจสอบว่าหน้าจอสัมผัสแสดงวันที่และเวลา วางเอกสารลงบนถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) จากนั้นตรวจสอบว่าหน้าจอสัมผัสเปลี่ยนเป็น "ADF Ready"  หากหน้าจอเปลี่ยน ให้กด Fax(Fax) (และกด Sending Fax(es)) และดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 10
  2. หากหน้าจอยังคงแสดงวันที่และเวลา ตรวจสอบว่าเอกสารอยู่ในขนาดความกว้างระหว่าง 105 และ 215.9 มม. (4.1 และ 8.5 นิ้ว) และยาวระหว่าง 147.3 และ 355.6 มม. (5.8 และ 14 นิ้ว) หากเอกสารมีความกว้างน้อยกว่า 105 มม. (4.1 นิ้ว) ตัวเซนเซอร์เอกสารจะไม่ตรวจจับเอกสารและเครื่องแฟกซ์จะไม่ทำการส่ง เอกสารจะต้องมีความกว้างพอที่จะถึงตัวเซนเซอร์เพื่อให้เครื่องรับรู้ว่ามีเอกสารที่ต้องการส่ง คุณอาจจำเป็นต้องใช้เอกสารที่กว้างกว่านี้ หากเอกสารเป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว แต่หน้าจอสัมผัสยังคงแสดงวันที่และเวลาเมื่อเอกสารถูกวางบนถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) เครื่องของคุณอาจต้องเข้ารับบริการ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์จาก "Contact Us" (ติดต่อเรา)
 10. หากคุณใช้การต่อหมายเลขโดยใช้การ์ดโทรศัพท์ หมายเลขทางไกล หรือการกด 9 สำหรับสายโทรออก และอื่นๆ กดการหยุดการต่อสายชั่วคราว (Pause) อาจจำเป็นสำหรับการต่อสายระหว่างหมายเลขดังกล่าวและหมายเลขแฟกซ์ กด Pause เมื่อจำเป็น  คุณสามารถกด Pause ได้หลายครั้งตามความจำเป็นเพื่อเพิ่มความยาวของการหยุดการต่อสายชั่วคราว
 11. เมื่อส่งแฟกซ์ด้วยตนเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์ของเครื่องรับแฟกซ์ ก่อนที่จะกด Fax Start

  หากคุณยังคงพบปัญหาในการส่งแฟกซ์หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว เครื่องของคุณอาจต้องเข้ารับบริการ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์จาก "Contact Us" (ติดต่อเรา)

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

MFC-L5900DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น