MFC-J3530DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Brother iPrint&Scan สำหรับผู้ใช้งาน Mac ได้จากที่ใด?

แอปพลิเคชันนี้มีให้ดาวน์โหลดที่ App Store

สามารถอ้างอิง App Store สำหรับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้

> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Brother iPrint&Scan สำหรับผู้ใช้งาน Mac

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

ADS-1200, ADS-1700W, ADS-2200, ADS-2400N, ADS-2700W, ADS-2800W, ADS-3600W, DCP-1510, DCP-1610W, DCP-7055, DCP-7060D, DCP-J100, DCP-J105, DCP-J140W, DCP-L3551CDW, DCP-L5600DN, DCP-T220, DCP-T300, DCP-T310, DCP-T420W, DCP-T500W, DCP-T510W, DCP-T520W, DCP-T700W, DCP-T710W, DCP-T720DW, DCP-T820DW, DS-640, DS-740D, HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW, HL-L3230CDN, HL-L3270CDW, HL-L5100DN, HL-L6200DW, HL-L6400DW, HL-L8260CDN, HL-L8360CDW, HL-T4000DW, MFC-1810, MFC-1815, MFC-1910W, MFC-7360, MFC-7470D, MFC-7860DW, MFC-8510DN, MFC-8910DW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9970CDW, MFC-J200, MFC-J2310, MFC-J2320, MFC-J2330DW, MFC-J2510, MFC-J2720, MFC-J2730DW, MFC-J3520, MFC-J3530DW, MFC-J3720, MFC-J3930DW, MFC-J430W, MFC-J5910DW, MFC-J625DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J825DW, MFC-L2700D, MFC-L2700DW, MFC-L2715DW, MFC-L2740DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW, MFC-L3735CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L5900DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW, MFC-T4500DW, MFC-T800W, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T920DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น