MFC-J3530DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi)   (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows)

เพื่อแก้ไขปัญหานี้และสามารถกลับมาพิมพ์ได้อีกครั้ง  โปรดตรวจสอบตามข้อต่างๆดังต่อไปนี้

 

 1. คุณได้ตั้งค่าเครื่องบราเดอร์เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่?
 2. คุณได้ย้ายบ้านหรือได้มีการเปลี่ยนการทำงานของเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi) หรือไม่?
 3. คุณได้เปิดเครื่องบราเดอร์แล้วหรือไม่?
 4. เครื่องบราเดอร์ของคุณได้แสดงข้อความผิดพลาดบนหน้าจอหรือไม่?
 5. มีตัวก๊อบปี้ที่ไม่จำเป็นของไอคอนเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในหน้า  "Devices and Printers"  ของคอมพิวเตอร์หรือไม่ (ยกตัวอย่างเช่น: "Brother XXX-XXXX (Copy 1)")?
 6. มีงานพิมพ์ค้างในคิวงานพิมพ์หรือไม่?
 7. คุณได้ลองตรวจสอบและแก้ไขการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายของคุณ Wi-Fi) แล้วหรือไม่?
 8. คุณได้ลองตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเราเตอร์ไร้สาย (Wi-Fi)  หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ทำงานปกติหรือไม่?
 9. คุณได้ลองตั้งค่าเครื่องบราเดอร์ใหม่อีกครั้งแล้วหรือไม่?
 10. เฟิร์มแวร์ของทั้งเครื่องบราเดอร์และเราเตอร์ไร้สาย (Wi-Fi) หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ของคุณ ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วหรือไม่?

 

1. คุณได้ตั้งค่าเครื่องบราเดอร์เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยัง?

ตรวจสอบคุณได้ตั้งค่าเครื่องบราเดอร์ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อแบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) และได้ทำการติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของบราเดอร์อย่างถูกต้องแล้ว
หากยัง  ให้ตั้งค่าที่เครื่องบราเดอร์ของคุณก่อน  และลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตั้งค่าเครื่องบราเดอร์ของคุณ  

 

หากคุณยังไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ดำเนินการต่อในข้อถัดไป

 

 

2. คุณได้ย้ายบ้านหรือได้มีการเปลี่ยนการทำงานของเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi) หรือไม่?

หากคุณได้ย้ายบ้าน หรือเปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณใหม่ หรือเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย//อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ตัวใหม่ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าของเราเตอร์ไร้สาย คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย  (Wi-Fi) ใหม่อีกครั้ง

 

 1. ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์บราเดอร์
  > คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการถอนการติดตั้งไดรเวอร์ 
 2. ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi) อีกครั้ง
  > คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตั้งค่าเครื่องบราเดอร์ของคุณ  
 3. ทดสอบพิมพ์ หากคุณยังพิมพ์ไม่ได้ ให้ดำเนินการต่อในข้อถัดไป

 

3. คุณได้เปิดเครื่องบราเดอร์แล้วหรือไม่?

หากหน้าจอของเครื่องบราเดอร์นั้นว่างเปล่า คุณอาจจะยังไม่ได้เปิดเครื่องหรือเครื่องอาจอยู่ในโหมดพัก (Sleep)

 

 1. กดปุ่มใดก็ได้บนตัวเครื่องบราเดอร์เพื่อดูว่าหน้าจอออกจากโหมดพัก (Sleep) หรือไม่
 2. หากหน้าจอยังคงว่างเปล่าเหมือนเดิม ตรวจสอบตัวเครื่องได้ถูกเชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟที่สามารถใช้งานได้ และสวิตช์ของตัวเครื่องได้กดไปที่ ON แล้ว
 3. หากตัวเครื่องยังดับอยู่ถึงแม้ว่าคุณได้พยายามปิดและเปิดเครื่องใหม่แล้ว  ให้ติดต่อแผนกบริการลูกค้าของบราเดอร์จาก "ติดต่อเรา"
 4. หากเครื่องเปิดขึ้นมาได้ปกติแล้ว แต่คุณยังคงพิมพ์ไม่ได้ ให้ดำเนินการต่อในข้อถัดไป

 

4. เครื่องบราเดอร์ของคุณได้แสดงข้อความผิดพลาดบนหน้าจอหรือไม่?

หากหน้าจอของเครื่องแสดงข้อความผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์ เช่น "Paper Jam (กระดาษติด)" หรือ "Ink/Toner Empty (หมึก/โทนเนอร์หมด)" เครื่องจะไม่อนุญาตให้คุณพิมพ์ได้ ลบหรือแก้ไขข้อความผิดพลาดนั้นเสียก่อน จากนั้นจึงทดสอบพิมพ์อีกครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงความผิดพลาดต่างๆ สามารถดูได้จาก Online User's Guide (คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์)  หรือ Basic User's Guide (คู่มือขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใช้)  หรือ  User's Guide (คู่มือผู้ใช้)

คุณสามารถดูคู่มือฉบับล่าสุดของแต่ละคู่มือ Online User's Guide หรือ Basic User's Guide หรือ User's Guide ได้ที่หมวด Manuals (คู่มือ)

 

หากเครื่องของคุณไม่ได้แสดงข้อความผิดพลาดใดๆ แต่คุณไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ดำเนินการต่อในข้อถัดไป

 

 

5. มีต้วก๊อบปี้ที่ไม่จำเป็นของไอคอนเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในหน้า "Devices and Printers" (ยกตัวอย่างเช่น: "Brother XXX-XXXX (Copy 1)") หรือไม่?

อาจเป็นไปได้ที่ตัวก๊อบปี้ของไอคอนเครื่องพิมพ์ถูกสร้างขึ้นมาด้วยชื่อเดียวกันหลายชื่อ หากคุณ:

 • เปลี่ยนช่องเสียบสาย USB ไปยังช่องเสียบอื่นๆ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หลายครั้ง

เมื่อพิมพ์งาน คุณต้องเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้งานได้  (ซึ่งสถานะควรเป็น Ready) และเราขอแนะนำว่าให้คุณลบไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ไม่จำเป็นออก

Multiple same printer name icon

หากคุณไม่แน่ใจว่าควรเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ใด ให้ตรวจสอบดูว่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใดที่ทำงานได้ปกติ

 

 1. เปิดเครื่องบราเดอร์ของคุณขึ้นมา หากมีเครื่องพิมพ์อื่นๆเปิดอยู่ด้วย ให้ปิดเครื่องพิมพ์เหล่านั้นก่อน
 2. เปิดโฟลเดอร์  "Devices and Printers" :

  (สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 ขึ้นไป)
  1. เปิด Control Panel  (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการเปิด Control Panel)
  2. คลิก Hardware and Sound แล้วไปที่  Devices and Printers
  (สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 7)
  คลิก Start เลือก Devices and Printers
 3. เลื่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์ ไปวางจ่อที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งสถานะของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้น
  Hover the cursor over the printer icon until the printer status pop-up appears
  • หากสถานะเครื่องพิมพ์บอกข้อมูลเกี่ยวกับขนาดกระดาษหรือ Ready (พร้อมใช้งาน) ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ดังกล่าวทำงานได้ปกติ
  • หากไม่ปรากฏสถานะตามข้างต้น ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi)  โดยไปที่ ขั้นตอนที่ 7

  (เพิ่มเติม) หากต้องการเปลี่ยนชื่อของเครื่องพิมพ์ในระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์
  2. คลิก Printer Properties
  3. เปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ในหน้าต่างของ Printer Properties และจากนั้นคลิก  OK
 4. หากคุณต้องการพิมพ์ผ่านเครื่องนี้บ่อยๆ ให้คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์และเลือก  Set as default printer  คุณจะเห็นเครื่องหมายถูกกำกับอยู่ที่หน้าไอคอนของเครื่องพิมพ์  เมื่อคุณพิมพ์งานในครั้งถัดไป ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่กำหนด Set as default printer ไว้ จะถูกเลือกให้โดยอัตโนมัติ
  Default Printer

  ในการลบไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ไม่จำเป็นหรือไม่ได้ใช้งานออก ให้คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์แล้วเลือก Remove device

เมื่อคุณได้ทำตามทุกขั้นตอนหมดแล้วในข้อนี้ ให้ลองทดสอบพิมพ์  หากคุณยังพิมพ์ไม่ได้  ให้ดำเนินการต่อในข้อถัดไป

 

 

6. มีงานพิมพ์ค้างในคิวงานพิมพ์หรือไม่?

หากมีงานพิมพ์ค้างในคิวงานพิมพ์ ให้ทำการลบออก

> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการลบงานพิมพ์  

 

ทดสอบพิมพ์อีกครั้ง หากคุณยังไม่สามารถพิมพ์งานได้ ให้ดำเนินการต่อในข้อถัดไป

 

 

7. คุณได้ลองตรวจสอบและแก้ไขการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi) ของคุณแล้วหรือไม่?

ตรวจสอบเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi) แล้ว

Check your wireless (Wi-Fi) connection

 1. วางเครื่องบราเดอร์ของคุณให้ใกล้กับเราเตอร์ไร้สาย (Wi-Fi) หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ให้มากที่สุดโดยไม่มีสิ่งกีดขวางวัตถุชิ้นใหญ่บดบัง และมีกำแพงกั้นกลาง และหรือมีอุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้เคียงดังกล่าวที่่สามารถรบกวนความเร็วในการส่งข้อมูลของเอกสารของคุณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อได้
 2. ลองเข้าเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรือส่งและรับอีเมล หากคุณสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ปกติ แต่ไม่พบเครื่องบราเดอร์ของคุณในเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้ไปที่ ขั้นตอนที่ 4
 3. พิมพ์รายงาน WLAN ออกมา ซึ่งจะแสดงให้คุณทราบถึงสถานะของการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายของคุณ 
  > คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตรวจสอบสถานะเครือข่ายแบบไร้สายบนรายงาน WLAN
 4. ปิดอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ทั้งหมดและเปิดขึ้นมาอีกครั้งตามลำดับตามภาพที่แสดงด้านล่างนี้ 
  Turn all the network devices off and then on again in the order Wireless Router/Access Point, Computer then Brother machine
  รออย่างน้อยประมาณ 5 นาที เพื่อให้เครื่องบราเดอร์ของคุณได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi) เสียก่อน และทดสอบพิมพ์อีกครั้ง หากคุณยังคงพิมพ์ไม่ได้ ให้ไปยังขั้นตอนต่อไป
 5. ลองใช้เครื่องมือ Network Connection Repair Tool (เครื่องมือซ่อมแซมการเชื่อมต่อเน็ทเวิร์ค)
  เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณฟื้นฟูความสามารถในการพิมพ์แบบไร้สายขึ้นมาอีกครั้ง โดยที่เครื่องมือจะค้นหาและอัปเดตที่อยู่ IP ของเครื่องบราเดอร์ของคุณภายในไดรเวอร์ให้โดยอัตโนมัติ
  1. ดาวน์โหลด Network Connection Repair Tool.
   > คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Network Connection Repair Tool ในหมวด Downloads (ดาวน์โหลด) 
  2. เปิด Network Connection Repair Tool
  3. ทดสอบพิมพ์ หากคุณยังคงพิมพ์ไม่ได้  ให้ลองทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายเพิ่มเติมในขั้นตอนถัดไป

 

8. คุณได้ลองตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเราเตอร์ไร้สาย (Wi-Fi) หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ทำงานปกติหรือไม่?

อาจมีการเปิดใช้งานการตั้งค่าความปลอดภัยในการจำกัดการเข้าถึงของเราเตอร์ไร้สาย (Wi-Fi) หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ของคุณ ดำเนินการตรวจสอบตามข้อต่างๆที่แนะนำด้านล่าง หากจำเป็น

 

 • หากมีเราเตอร์มากกว่า 2 ตัว การตั้งค่าของเราเตอร์ไร้สายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์)  ทั้งหมดอาจไม่ถูกต้อง
 • หากเราเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) อยู่ในโหมดพลางตัว (โหมดพลางตัวหมายถึง ไม่ปล่อยหรือแพร่  SSID (ชื่อเครือข่าย)) ผู้ใช้งานจะต้องป้อน SSID (ชื่อเครือข่าย) และคีย์เน็ทเวิร์ค (รหัสผ่าน) ให้ถูกต้องด้วยตนเอง
  > คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตั้งค่าเครื่องบราเดอร์ของคุณ
 • หากคุณกำลังใช้อุปกรณ์ขยายสัญญาณ WiFi ให้รีสตาร์ทอุปกรณ์

หากคุณยังคงพิมพ์ไม่ได้ ให้ลองตั้งค่าเครื่องบราเดอร์ใหม่อีกครั้ง  ให้ดำเนินการต่อในข้อถัดไป

 

 

9. คุณได้ลองตั้งค่าเครื่องบราเดอร์ใหม่อีกครั้งแล้วหรือไม่?

หากคุณได้ดำเนินการตรวจสอบตามข้อต่างๆที่ได้แนะนำไปข้างต้นแล้วรวมถึงการแก้ไขการเชื่อมต่อ และยังพิมพ์ไม่ได้อยู่นั้น ให้ลองติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของบราเดอร์ใหม่ (Full Driver & Software Package (แพ็คเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็ม ))

 

 1. รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายกลับไปยังการตั้งค่าของโรงงาน
  > คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการรีเซ็ตเครื่องกลับไปยังการตั้งค่าของโรงงาน

  หากคุณยังคงสามารถพิมพ์และสแกนจากเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆบนเครือข่ายเดียวกันได้ปกติ ห้ามรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องบราเดอร์ ให้ติดต่อผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแทนหรือผู้แลระบบเครือข่าย หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแทน และซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์หรือซอฟแวร์ความปลอดภัยอื่นๆอาจขัดขวางการสื่อสารได้

 2. ถอนการติดตั้งไดรเวอร์ของบราเดอร์
  > คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการถอนการติดตั้ง
 3. ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi) อีกครั้ง
  > คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตั้งค่าเครื่องบราเดอร์ของคุณ

  เปลี่ยนการตั้งค่าของไฟร์วอลล์หรือซอฟต์แวร์ความปลอดภัยชั่วคราวเพื่ออนุญาตให้มีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย

   

  ไฟร์วอลล์หรือซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์คุณอาจขัดขวางการสื่อสารผ่านเครือข่ายจากการติดตั้ง  หากคุณได้รับข้อความแจ้งเตือนคล้ายๆลักษณะไฟร์วอลล์ เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าของไฟร์วอลล์ชั่วคราวที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งการเชื่อมต่อ

  firewall

  ข้อควรจำ

  • ก่อนทำการปิดไฟร์วอลล์ ตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับเน็ทเวิร์คของคุณ เพราะบราเดอร์จะไม่รับผิดชอบใดๆหรือผลตามมาที่เกิดจากการปิดไฟร์วอลล์นี้
  • เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง อย่าลืมเปิดไฟร์วอลล์กลับขึ้นมาอีกครั้ง

ทดสอบพิมพ์ หากคุณยังคงพิมพ์ไม่ได้ ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ทั้งเครื่องบราเดอร์และเราเตอร์ไร้สาย (Wi-Fi) หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ของคุณ ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด  ไปยังข้อถัดไป

 

 

10. เฟิร์มแวร์ของทั้งเครื่องบราเดอร์และเราเตอร์ไร้สาย (Wi-Fi) หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ของคุณ ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วหรือไม่?

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งเครื่องบราเดอร์ของคุณและเราเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ของคุณใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด

 

หากปัญหายังคงดำเนินอยู่ ที่อยู่ IP และซับเน็ตมาสก์ที่ถูกต้องอาจไม่ได้ถูกกำหนดไปที่เครื่องบราเดอร์ของคุณ โปรดปรึกษากับผู้ผลิตเราเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์) ของคุณ หรือผู้ดูแลระบบของคุณ หรือผู้ดูแลเครือข่ายเพื่อขอคำแนะนำ

 

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DCP-T420W, DCP-T510W, DCP-T520W, DCP-T710W, DCP-T720DW, DCP-T820DW, HL-L2375DW, HL-L2385DW, HL-L6200DW, HL-L6400DW, HL-L8360CDW, HL-T4000DW, MFC-J2330DW, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-L2715DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW, MFC-L5900DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-T4500DW, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T920DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น