MFC-J3530DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

(วิดีโอ) การบรรจุกระดาษขนาด A3 และกระดาษ Ledger

 

*คลิปวิดีโอจะถูกสตรีมมิ่งจาก YouTube
วิธีการใช้ปุ่ม

Start the video

เล่นวิดีโอ

Skip the video

ข้ามวิดีโอ

Stop the video

หยุดเล่นวิดีโอ

Restart the video

เริ่มเล่นวิดีโอใหม่
เวลาที่ใช้ในการรันวิดีโอ:

3 นาที

เวลาในการเล่นวิดีโอ: 1-3 นาที
  • ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ เช่น สายไฟหรือสายโทรศัพท์ที่ปรากฏในวิดีโอนี้อาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่คุณกำลังใช้งาน
  • เนื้อหาในวิดีโออาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-T4000DW, MFC-J2330DW, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-T4500DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น