MFC-J3530DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

พิมพ์โดยใช้เฉพาะตลับหมึกสีดำเมื่อตลับหมึกสีอื่นๆหมด

โดยปกติแล้ว เครื่องบราเดอร์ถูกออกแบบให้หยุดการพิมพ์ทั้งหมดเมื่อหมึกสีใดสีหนึ่งหมด เพื่อรักษาอายุของหัวพิมพ์และรักษาคุณภาพการพิมพ์สูงสุดไว้ หากเครื่องยังคงพิมพ์ต่อ งานพิมพ์และรอบการทำความสะอาดหัวพิมพ์จะดึงอากาศจากตลับหมึกเปล่าซึ่งอาจทำให้หัวพิมพ์เสียหาย

 

อย่างไรก็ตาม เครื่องบราเดอร์จะทำงานในกรณีพิเศษในโหมด B&W Print Only (สีดำและสีขาว) เมื่อหมึกสีใดสีหนึ่งหมด เมื่อตลับหมึกสีหมดลง ข้อความแสดงความผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผลของเครื่อง (ในที่นี้จะเรียกว่าหน้าจอ LCD) ที่ระบุข้อความว่า B&W Print Only Replace Ink

 

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อพิมพ์เฉพาะตลับหมึกสีดำเท่านั้น:

 

ขั้นตอนที่ 1  ตรวจสอบว่าเครื่องแสดงข้อความบนหน้าจอ LCD

 • หากหน้าจอ LCD แสดง B&W Print Only Replace Ink ไปยังขั้นตอนที่ 2
 • หากหน้าจอ LCD แสดงข้อความแสดงความผิดพลาดอื่น (ตัวอย่างเช่น "Cannot Detect") อ้างอิง "คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อความแสดงความผิดพลาดที่คุณได้รับ
รายการด้านล่างนี้สามารถเป็นสาเหตุให้เครื่องหยุดทำงานในโหมด Black & White Print Only ตลับหมึกสีต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่
 
 1. คุณสามารถใช้เครื่องเป็นเครื่องพิมพ์ขาว-ดำได้ประมาณ 4 อาทิตย์ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าที่คุณพิมพ์
 2. หากคุณถอดปลั๊กเครื่องและนำตลับหมึกออกมาจากเครื่อง
 3. หากคุณเลือกตัวเลือก Slow Drying Paper ที่เครื่องหรือในไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์

 

ขั้นตอนที่ 2  พิมพ์โดยใช้เฉพาะตลับหมึกสีดำเท่านั้นโดยทำตามขั้นตอนการพิมพ์ต่อไปนี้

การสั่งพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์:

เปลี่ยนไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์เป็นระดับสีเทา ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Macintosh:

(Windows)

 1. เปิด Printing Preferences (คุณลักษณะการพิมพ์) (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการเปิด Printing Preferences)
 2. คลิกแท็บ Basic (พื้นฐาน) และเลือก Plain Paper (กระดาษธรรมดา) ใน Media Type (ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์)
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือก Slow Drying Paper (กระดาษชนิดแห้งช้า)

    image

   

 3. คลิกแท็บ Advanced
 4. คลิกที่ตัวเลือก Grayscale หรือ Greyscale

  image

   

 5. คลิก Apply -> OK

เมื่อตลับหมึกถูกเปลี่ยน คุณจำเป็นต้องกลับไปยังการตั้งค่าไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์และเลือก Color หรือ Colour

 

(Macintosh)

 1. เปิดกล่องข้อความ Print (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิธีการเปิดกล่องข้อความ Print)
 2. เลือก Print Settings ในกล่องข้อความการพิมพ์

  image

   

 3. เลือก Plain Paper ใน Media Type
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ทำเครื่องหมายถูกใน Slow Drying Paper
 4. เลือก Grayscale ใน Color/ Grayscale

  image

   

 5. คลิก Print เพื่อเริ่มพิมพ์

เมื่อตลับหมึกถูกเปลี่ยน คุณจำเป็นต้องกลับไปยังการตั้งค่าไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์และเลือก Color หรือ Colour

การทำสำเนา:
หากชนิดของกระดาษถูกตั้งค่าเป็น Plain Paper (กระดาษธรรมดา) คุณสามารถทำสำเนาเป็นสีขาวดำได้
> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตั้งค่าขนาดกระดาษและชนิดกระดาษที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องบราเดอร์
การพิมพ์แฟกซ์ (เฉพาะผู้ใช้เครื่อง MFC):
หากชนิดของกระดาษถูกตั้งค่าเป็น Plain Paper (กระดาษธรรมดา) เครื่องจะรับและพิมพ์แฟกซ์เป็นสีขาวดำ
> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตั้งค่าขนาดกระดาษและชนิดกระดาษที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องบราเดอร์

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

MFC-J2330DW, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น