HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันเพิ่งจะเปลี่ยนตลับผงหมึก และหน้าจอ LCD ยังคงแสดงข้อความ "Toner Low" / "Replace Toner" / "Toner Ended" หรือไฟ LED ที่ Toner ยังติดสว่างหรือกระพริบอยู่

หากหน้าจอแสดงผลของเครื่องหรือไฟ LED ยังคงแสดงข้อความแสดงความผิดพลาด Toner Low, Replace Toner หรือ Toner Ended หลังจากที่ติดตั้งตลับผงหมึกตลับใหม่ ปฏิบัติตามขั้นตอนทางด้านล่างนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

 

 1. ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนวัสดุการพิมพ์ที่ผิดผิดพลาด

  เครื่องบราเดอร์มีวัสดุการพิมพ์ที่เป็นตลับผงหมึกและแม่แบบสร้างภาพเป็นชิ้นส่วนที่แยกกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปลี่ยนเฉพาะตลับผงหมึกไม่ใช่แม่แบบสร้างภาพ
  > คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลความแตกต่างระหว่างตลับผงหมึกและแม่แบบสร้างภาพ
   
 2. ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้งานตลับผงหมึกของบราเดอร์ตลับใหม่

  เมื่อคุณเปลี่ยนตลับผงหมึก คุณต้องเปลี่ยนตลับผงหมึกตลับใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานเพื่อรีเซ็ตสถานะตลับหมึก การสลับใช้งานตลับผงหมึกจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งหรือติดตั้งตลับผงหมึกที่ผ่านการใช้งานมาส่วนหนึ่งแล้วจะก่อให้เกิดปัญหานี้ เครื่องบราเดอร์ควบคุมคุณภาพของภาพเพื่อคุณภาพงานพิมพ์ที่เหมาะสมโดยการตรวจสอบปริมาณการใช้งานของหมึก หากคุณติดตั้งตลับผงหมึกที่เคยผ่านการใช้งานมาส่วนหนึ่ง เครื่องบราเดอร์จะไม่สามารถตรวจจับปริมาณการใช้งานของหมึกได้อย่างถูกต้องซึ่งก่อให้เกิดปัญหานี้ ดังนั้น เมื่อคุณเปลี่ยนตลับผงหมึก ให้ใช้ตลับผงหมึกตลับใหม่ ไม่ใช่ตลับผงหมึกที่เคยผ่านการใช้งานมาส่วนหนึ่งที่นำมาจากเครื่องอื่น 
   
 3. ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้งานตลับผงหมึกของบราเดอร์ของแท้

  เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด โปรดใช้เฉพาะวัสดุการพิมพ์ของแท้จากบราเดอร์ที่ถูกออกแบบมาให้สร้างงานพิมพ์คุณภาพเยี่ยม การพิมพ์ด้วยตลับผงหมึกยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ของบราเดอร์จะลดทั้งคุณภาพงานพิมพ์ การทำงานของเครื่อง และอายุการใช้งานของเครื่อง หากเกิดความเสียหายกับแม่แบบสร้างภาพหรือส่วนอื่นๆของเครื่องที่เป็นผลมาจากการใช้งานตลับผงหมึกยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ของบราเดอร์ การซ่อมที่จำเป็นต่อการแก้ไขอาการเสียจะไม่รวมอยู่ในการรับประกันอย่างจำกัดของบราเดอร์
   
 4. ตรวจสอบว่าตลับผงหมึกได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง

  หากคุณติดตั้งตลับผงหมึกของแท้จากบราเดอร์ แต่ข้อความแสดงความผิดพลาด "Toner Low", "Replace Toner" หรือ "Toner Ended" ยังคงมีอยู่ ตลับผงหมึกอาจไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง
  ติดตั้งตลับผงหมึกใหม่อีกครั้ง อ้างอิงข้อมูลจากวิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึก
  > คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการติดตั้งตลับผงหมึกใหม่อีกครั้ง

  ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งทั้งตลับผงหมึกและแม่แบบสร้างภาพเข้าไปในเครื่อง

 5. ทำความสะอาดเส้นลวดโคโรนา

  ปัญหาอาจเกิดจากเส้นลวดโคโรนาสกปรก
  > คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิธีการทำความสะอาดเส้นลวดโคโรนา
   
 6. อัพเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

  ไปยังส่วน Downloads (ดาวน์โหลด) ในเว็บไซต์นี้เพื่อตรวจสอบเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุด
  • หากคุณเห็น Firmware Update Tool (เครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์) ในส่วน Downloads (ดาวน์โหลด) ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์
   หากเฟิร์มแวร์ของเครื่องบราเดอร์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้าเวอร์ชั่นล่าสุด โปรดทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ทำตามขั้นตอนในหน้าดาวน์โหลด
    
  • หากคุณไม่เห็น Firmware Update Tool (เครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์) ในส่วน Downloads (ดาวน์โหลด) ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์จาก "Contact Us" (ติดต่อเรา)
  > คลิกที่นี่เพื่อเยี่ยมชมส่วน Downloads (ดาวน์โหลด) เพื่อตรวจสอบเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุด 

หากปัญหายังคงมีอยู่  ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์จาก "Contact Us" (ติดต่อเรา)

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DCP-1510, DCP-1610W, DCP-7055, DCP-7060D, DCP-L5600DN, FAX-2840, FAX-2950, HL-1110, HL-1210W, HL-2130, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-L2320D, HL-L2360DN, HL-L2365DW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW, HL-L5100DN, HL-L6200DW, HL-L6400DW, MFC-1810, MFC-1815, MFC-1910W, MFC-7360, MFC-7470D, MFC-7860DW, MFC-L2700D, MFC-L2700DW, MFC-L2715DW, MFC-L2740DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW, MFC-L5900DW, MFC-L6900DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น