HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

บรรจุและพิมพ์ซองจดหมายโดยใช้ถาดอเนกประสงค์

คุณสามารถใส่ซองจดหมายสูงสุดสองซองในถาดอเนกประสงค์

ก่อนใส่ซองจดหมาย กดที่มุมซองและด้านข้างซองจดหมายเพื่อให้เรียบที่สุดเท่าที่ทำได้

เมื่อคุณใส่กระดาษขนาดและชนิดที่แตกต่างกันในถาด คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดและชนิดกระดาษในเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นกัน

 1. เปิดฝาครอบด้านหลังของเครื่อง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)
 2. ดึงคันโยกสีเขียวทั้งสองลง ซึ่งอันหนึ่งอยู่ด้านซ้ายและอีกอันหนึ่งอยู่ด้านขวา ดังที่แสดงในภาพประกอบ
 3. ที่ด้านหน้าเครื่อง ให้เปิดถาดอเนกประสงค์และค่อยๆดึงลงมา
 4. ดึงที่รองรับถาดอเนกประสงค์ (1) ออกมา
 5. เลื่อนแคร่ปรับกระดาษของถาดอเนกประสงค์ให้พอดีกับความกว้างของซองจดหมายที่คุณใช้
 6. ใส่กระดาษโดยหันด้านที่จะพิมพ์หงายหน้าขึ้นในถาดอเนกประสงค์
  • บรรจุซองจดหมายสูงสุด 2 ซองลงในถาดอเนกประสงค์โดยให้ด้านที่ต้องการพิมพ์หงายขึ้น ให้ใส่ซองจดหมายไม่เกินเครื่องหมายบอกระดับกระดาษสูงสุด (1) การใส่ซองจดหมายมากกว่า 2 ซอง อาจทำให้เกิดปัญหากระดาษติดได้
 7. เปลี่ยนการกำหนดลักษณะการพิมพ์ในกล่องสนทนาการพิมพ์ก่อนส่งงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
  การตั้งค่า
  ตัวเลือกสำหรับซองจดหมาย

  ขนาดกระดาษ

  Com-10

  DL

  C5

  Monarch

  ชนิดกระดาษ

  ซองจดหมาย

  ซองชนิดหนา

  ซองชนิดบาง

 8. ส่งข้อมูลการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์
 9. เมื่อการพิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้คืนตำแหน่งคันโยกสีเขียวทั้งสองคันที่คุณปรับตำแหน่งในขั้นตอนก่อนหน้านี้ให้กลับสู่ตำแหน่งเดิม
 10. ปิดฝาครอบด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) จนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2385DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น