HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

บรรจุและพิมพ์ฉลากโดยใช้ถาดอเนกประสงค์

เมื่อดึงฝาครอบด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) ออก เครื่องจะมีเส้นทางผ่านของกระดาษตรงจากถาดอเนกประสงค์ไปทางด้านหลังของเครื่อง ใช้วิธีป้อนกระดาษและรับกระดาษออกนี้เมื่อคุณพิมพ์ฉลาก

เมื่อคุณใส่กระดาษขนาดและชนิดที่แตกต่างกันในถาด คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดและชนิดกระดาษในเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นกัน

 1. เปิดฝาครอบด้านหลังของเครื่อง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)
 2. ที่ด้านหน้าเครื่อง ให้เปิดถาดอเนกประสงค์และค่อยๆดึงลงมา

  เมื่อใช้กระดาษขนาดเล็กกว่า A6/A5 (ขอบด้านยาว) คุณสามารถข้ามขั้นตอนถัดไปได้

 3. ดึงที่รองรับถาดอเนกประสงค์ (1) ออกมา

  เมื่อใช้กระดาษขนาด Legal หรือ Folio ให้ดึงที่รองรับกระดาษ (1) ออกมา

 4. เลื่อนแคร่ปรับกระดาษของถาดอเนกประสงค์ให้พอดีกับความกว้างของกระดาษที่คุณใช้
 5. ใส่กระดาษโดยหันด้านที่จะพิมพ์หงายหน้าขึ้นในถาดอเนกประสงค์
  • ให้ใส่กระดาษไม่เกินเครื่องหมายบอกระดับกระดาษสูงสุด (1)
 6. เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ในหน้าจอการพิมพ์ก่อนจะส่งงานพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 7. ส่งงานพิมพ์ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์
 8. ปิดฝาครอบด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) จนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2385DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น