HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมึกไม่เกาะกระดาษ

Print Quality Problem - Poor fixing

 

ตรวจสอบตามข้อต่างๆดังต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ: ภาพประกอบแสดงด้านล่างเป็นภาพจากผลิตตัวอย่าง และอาจแตกต่างไปจากเครื่องบราเดอร์ของคุณ

 

  • ตรวจสอบคันโยกสีเขียวทั้งสองฝั่งที่อยู่ด้านในฝาครอบด้านหลังของตัวเครื่องอยู่ในตำแหน่งยกขึ้นหรือชี้ขึ้น  หากไม่ ให้ยกคันโยกทั้งสองฝั่งขึ้นจนกระทั่งล็อกเข้าที่
    Green Levers
  • ตรวจสอบการตั้งค่าของ Media Type (ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์) ในไดรเวอร์ตรงกับชนิดของกระดาษที่คุณกำลังใช้งานอยู่
  • เลือกโหมด Improve Toner Fixing ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์  หากตัวเลือกนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ให้เปลี่ยนชนิดการตั้งค่าของ Media Type (ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์) ในไดรเวอร์เป็นกระดาษชนิดหนา (Thick paper) หากคุณกำลังพิมพ์ซองจดหมาย ให้เลือก Env. Thick ใน media type (ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์)

 

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW, MFC-L2715DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น