HL-L2320D

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การติดตั้ง built-in driver (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 8 ขึ้นไป)

Built-in driver รองรับฟังก์ชั่นพื้นฐานของเครื่องบราเดอร์
> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันที่รองรับต่อ built-in drivers

 

หมายเหตุ: ภาพประกอบด้านล่างเป็นภาพจากระบบปฏิบัติการตัวอย่าง ซึ่งอาจแตกต่างไปจากระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งาน

 

ขั้นตอนการติดตั้ง built-in driver จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการเชื่อมต่อ

โปรดจดจำว่า จำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการติดตั้ง built-in driver
หากคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต  built-in driver อาจไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง

built-in driver ที่คุณติดตั้งโดยใช้การเชื่อมต่อสาย USB จะรองรับฟังก์ชั่นการพิมพ์และการสแกน*1
(*1 ฟังก์ชันที่มีให้เลือกใช้งานนั้นจะแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องบราเดอร์ของคุณ)

สำหรับระบบปฏิบัติการของ Windows 10 S นั้น built-in drivers จะมีให้เลือกใช้งานแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องบราเดอร์ของคุณ
> คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows 10 S

ในการติดตั้งไดร์เวอร์นั้น ให้เชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB  และ built-in driver จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ

หากไดรเวอร์ไม่ได้รับการติดตั้งอัตโนมัติ ตรวจสอบวิธีการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

  • เชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง
    อย่าใช้ USB ฮับ เชื่อมต่อระหว่างเครื่องบราเดอร์และคอมพิวเตอร์ของคุณ (การใช้ USB ฮับ ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจจับอุปกรณ์)
  • เชื่อมต่อสาย USB ระหว่างเครื่องบราเดอร์และคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่อีกครั้ง
  • ปิดและเปิดเครื่องบราเดอร์ใหม่อีกครั้ง (ถอดสายไฟของเครื่องออกและทำการเสียบสายไฟเข้ามาใหม่) 

Device Setup

 

ฟังก์ชันที่รองรับใน built-in driver (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 8 ขึ้นไป)

สำหรับ built-in driver ในระบบปฏิบัติการ Windows 8 ขึ้นไป จะรองรับฟังก์ชันพื้นฐานตามอธิบายด้านล่างนี้  คลิกประเภทผลิตภัณฑ์ของเครื่องบราเดอร์คุณเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องพิมพ์
การพิมพ์
เชื่อมต่อแบบ  USB เชื่อมต่อแบบเน็ทเวิรค์
Check -

เครื่องมัลติฟังก์ชันระบบเลเซอร์/ เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์
การพิมพ์ การสแกน PC-FAX
เชื่อมต่อแบบ USB เชื่อมต่อแบบเน็ทเวิร์ค เชื่อมต่อแบบ USB เชื่อมต่อแบบเน็ทเวิร์ค
Check - Check *1 - -

หมายเหตุ:

*1: มีให้เลือกใช้ฟังก์ชันสแกนสำหรับเครื่องบราเดอร์เท่านั้น


เครื่องมัลติฟังก์ชันระบบอิงค์เจ็ท/ เครื่องโทรสารระบบอิงค์เจ็ท
การพิมพ์ การสแกน PC-FAX Removable Disk
เชื่อมต่อแบบ USB เชื่อมต่อแบบเน็ทเวิร์ค เชื่อมต่อแบบ USB เชื่อมต่อแบบเน็ทเวิร์ค
Check - Check *1 - - Check *2

หมายเหตุ:

*1: มีให้เลือกใช้ฟังก์ชันสแกนสำหรับเครื่องบราเดอร์เท่านั้น

*2: รองรับเครื่องบราเดอร์เท่านั้น
 

เครื่องสแกนเอกสาร
การสแกน
เชื่อมต่อแบบ USB เชื่อมต่อแบบเน็ทเวิร์ค
Check -

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

ADS-1200, ADS-2100, ADS-2200, DCP-115C, DCP-120C, DCP-130C, DCP-135C, DCP-145C, DCP-150C, DCP-1510, DCP-165C, DCP-195C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-385C, DCP-7030, DCP-7040, DCP-7055, DCP-7060D, DCP-8070D, DCP-J100, DCP-J125, DCP-T220, DCP-T300, DCP-T310, DS-640, DS-740D, FAX-1820C, FAX-1840C, FAX-2820, FAX-2840, FAX-2850, FAX-2920, FAX-2950, HL-1110, HL-2130, HL-2140, HL-2240D, HL-5340D, HL-5440D, HL-L2320D, MFC-1810, MFC-1815, MFC-215C, MFC-240C, MFC-250C, MFC-260C, MFC-290C, MFC-3100C, MFC-3360C, MFC-5100C, MFC-7340, MFC-7360, MFC-7450, MFC-7470D, MFC-J220, MFC-L2700D, PDS-5000, PDS-6000

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น