HL-L2320D

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Replace Drum (เปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))

เครื่องบราเดอร์มีวัสดุการพิมพ์ที่เป็นชิ้นส่วนที่แยกออกจากกัน เช่นตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)  ตรวจสอบคุณได้เปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เท่านั้นไม่ใช่ตลับผงหมึก (โทนเนอร์)
 

> คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) 
 

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของข้อความผิดพลาด Replace Drum

หมายเหตุ: ภาพประกอบที่แสดงด้านล่างเป็นภาพจากผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง  และอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องบราเดอร์ของคุณ 
 

 1. เครื่องอยู่ในสถานะ เปิดใช้งาน
 2. เปิดฝาครอบด้านหน้า
  Open front cover
 3. นำชุดประกอบแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ออกจากเครื่อง
  Remove toner drum
 4. กดคันล็อกลงและนำตลับผงหมึกออกจากแม่แบบสร้างภาพ  
  Take toner out drum
 5. แกะซองแม่แบบสร้างภาพชุดใหม่ และประกบตลับผงหมึกเข้ากับแม่แบบสร้างภาพชุดใหม่นี้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงล็อกเข้าที่ หากคุณประกบตลับผงหมึกถูกต้อง คันล็อกของชุดแม่แบบสร้างภาพจะยกขึ้นโดยอัตโนมัติ
  Replace new drum
 6. ติดตั้งชุดประกอบแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร์)  กลับเข้าไปในตัวเครื่อง  อย่าเพิ่งปิดฝาครอบด้านหน้า
  Put toner drum Keep open
 7. กดปุ่ม Power button(Power เปิด/ปิด)  อย่าเพิ่งปิดฝาครอบด้านหน้า
  Press power
 8. กดปุ่ม Go ค้างไว้ประมาณ 4 วินาที จนกระทั่งไฟ LED ของทุกดวงติดสว่างขึ้น  เมื่อไฟ LED ทั้งสี่ดวงติดขึ้น  ให้ปล่อยมือออกจากปุ่ม Go
 9. ปิดฝาครอบด้านหน้า
 10. และตรวจสอบอีกครั้งว่า ไฟ LED ของ Drum ได้ดับลงแล้ว

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2320D

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น