PT-E110

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันจะป้อนสัญญลักษณ์ได้อย่างไร?

วิธีการป้อนสัญญลักษณ์

 

  1. กดปุ่ม [Symbol] จากนั้นกดปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์เพื่อเลือก 1 ใน 12 หมวดสัญญลักษณ์
  2. กดปุ่ม [Enter] หรือ [OK]
  3. กดปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์เพื่อเลือกสัญญลักษณ์ที่ต้องการ
  4. กดปุ่ม [Enter] หรือ [OK] จากนั้นสัญญลักษณ์จะถูกเพิ่มในข้อความ

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

PT-E110

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น