PT-E110

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ขั้นตอนการรีเซ็ต ข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ตเครื่องพิมพ์หรือการตั้งค่า
การใช้กระแสไฟฟ้า ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กระแสไฟฟ้า
การใช้งาน ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของตัวเครื่อง

การใช้งานอย่างง่าย