DS-620

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันไม่สามารถสแกนจากแอปพลิเคชัน Presto! BizCard หรือ PageManager ได้ (สำหรับผู้ใช้งาน Macintosh)

InitializeFailed

 

เพื่อแก้ไขปัญหานี้

  1. ให้ตรวจสอบซอฟต์แวร์ DSMobileCapture ทำงานปกติ จากนั้นให้ปิดโปรแกรมไป
  2. ลบไอคอนของซอฟต์แวร์ DSMobileCapture จากแถบ Dock ของแมค

    Dock
     
  3. เปิดซอฟต์แวร์  DSMobileCapture อีกครั้ง

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DS-620, DS-720D

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น