พิมพ์  |  ปิด

DS-620

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันไม่สามารถสแกนจากแอปพลิเคชัน Presto! BizCard หรือ PageManager ได้ (สำหรับผู้ใช้งาน Macintosh)

InitializeFailed

 

เพื่อแก้ไขปัญหานี้

  1. ให้ตรวจสอบซอฟต์แวร์ DSMobileCapture ทำงานปกติ จากนั้นให้ปิดโปรแกรมไป
  2. ลบไอคอนของซอฟต์แวร์ DSMobileCapture จากแถบ Dock ของแมค

    Dock
     
  3. เปิดซอฟต์แวร์  DSMobileCapture อีกครั้ง
พิมพ์  |  ปิด