HL-2250DN

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Stan drukarki to Offline lub Wstrzymano.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności.

 

ETAP A: Sprawdzić, czy urządzeie Brother jest włączone i czy wyśiwetla kominukat z błędem

 1. Jeśli ekran urządzenia Brother (zwanego dalej LCD) jest pusty, urządzenie może nie być włączone. Sprawdź, czy urządzenie wychodzi z trybu uśpienia.
  Jeśli tak nie jest, upewnij się, że jest podłączony do działającego gniazda i wszystkie przełączniki zasilania są WŁĄCZONE.

  Uwaga: Jeśli nie można włączyć zasilania urządzenia, to rozwiązanie nie ma zastosowania. Przejdź do sekcji Rozwiązywanie problemów ze sprzętem.
   
 2. Sprawdź, czy na wyświetlaczu LCD nie są wyświetlane komunikaty o błędach. Przykładem może być „Zacięcie papieru” lub „Pusty atrament/toner”. Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawi się błąd, usunąć usterkę, aby usunąć wskazany problem.

 

ETAP B: Upewnij się, że drukarka jest podłączona do komputera

 • W przypadku korzystania z kabla USB upewnij się, że kabel jest podłączony zarówno do drukarki, jak i do komputera.
  Spróbuj podłączyć go bezpośrednio do komputera, a nie do koncentratora.
 • W przypadku korzystania z kabla Ethernet upewnij się, że kabel jest podłączony zarówno do drukarki, jak i do routera/punktu dostępu.
  Wydrukuj stronę konfiguracji sieci, aby sprawdzić adres IP.
 • W przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego wydrukuj stronę konfiguracji sieci, aby sprawdzić adres IP.

Jeśli problem nadal występuje, przejść do KROKU C.

 

 

ETAP C: Sprawdź poniższe punkty, które mają zastosowanie w danym systemie operacyjnym

ETAP C (Windows): 1.3 Upewnij się, że twoje urządzenie Brother jest ustawione jako domyślna drukarka

Otwórz folder drukarki i upewnij się, że na ikonie urządzenia Brother znajduje się znacznik wyboru:

 

(Windows 11 lub nowszy)

Upewnij się, że urządzenie Brother zostało wybrane do drukowania w aplikacji.

 

Windows 8/Windows 10

 1. Otwórz  Panel sterowania. ( Naciśnij tutaj aby zobaczyć jak wydrukować taki raport.
 2. Kliknij kolejno Sprzęt i dźwięk > Urządzenia i drukarki.

  Urządzenia i drukarki

(Windows 7)

Kliknij Start > Urządzenia i drukarki.

 

Jeśli znacznik wyboru nie znajduje się na urządzeniu Brother, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia Brother i wybierz opcję Ustaw jako drukarkę domyślną.

 

Ustaw jako drukarkę domyślną

 

ETAP D (Windows): Usuń wszystkie zadania drukarki

(Windows 11 lub nowszy)

 1. Kliknij kolejno Start > Ustawienia > Bluetooth i urządzenia > Drukarki i skanery.
 2. Wybierz komputer Brother, a następnie kliknij Otwórz kolejkę wydruku.
 3. Kliknij . kolejno > Anuluj wszystkie.
  Kliknij kolejno MENU > Anuluj wszystko

 

(Windows 10 lub wcześniejszy)

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia Brother > Zobacz, co drukuje > Drukarka > Anuluj wszystkie dokumenty.

 

Anuluj wszystkie dokumenty

Jeśli opcja Anuluj wszystkie dokumenty jest wyszarzona jak poniżej, kliknij opcję Otwórz jako administrator. Wprowadź hasło administratora i kliknij przycisk Tak.

Otwórz jako administrator

 

ETAP E (Windows): Sprawdź stan drukarki w oknie Urządzenia i drukarki

Ten krok jest dostępny do systemu Windows 10.
Jeśli używasz systemu Windows 11 lub nowszego, przejdź do ETAPU F.


Jeśli stan drukarki to Offline

Tryb offline

 

(Windows 10 lub wcześniejszy)

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia Brother > Zobacz, co drukuje > Drukarka > Użyj drukarki offline (usuwa zaznaczenie).

Jeśli opcja Użyj drukarki w trybie offline jest szara, kliknij opcję Otwórz jako administrator. Wprowadź hasło administratora, a następnie kliknij przycisk Tak.

Jeśli stan drukarki to Wstrzymano

Pauza

 

(Windows 10 lub wcześniejszy)

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia Brother > Zobacz, co drukuje > Drukarka > Wstrzymaj drukowanie (usuwa zaznaczenie).

Jeśli opcja Wstrzymaj drukowanie jest wyszarzona, kliknij opcję Otwórz jako administrator. Wprowadź hasło administratora i kliknij przycisk Tak.


ETAP F (Windows): Jeśli kopia ikony komputera Brother (na przykład: Brother [nazwa modelu] (Kopia 1)) jest wymieniony na liście drukarek

Kopię drukarki o tej samej nazwie można utworzyć, jeśli:

 • Zmieniono port USB komputera podłączonego do urządzenia Brother.
 • Wielokrotnie instalowano ten sam sterownik drukarki.

Może to prowadzić do nieprawidłowego działania niektórych kopii sterownika drukarki. Aby wydrukować, wybierz sterownik drukarki, który działa.

 

Aby sprawdzić, który sterownik drukarki działa, wykonaj następujące czynności:

(Windows 11)

Kopiowanie drukarki

 

 1. Włącz urządzenie Brother. Jeśli podłączone są inne urządzenia, włącz tylko urządzenie Brother które ma być używane.
 2. Kliknij kolejno Start > Ustawienia > Bluetooth i urządzenia > Drukarki i skanery.
 3. Wybierz urządzenie Brother.
 4. Sprawdzić stan urządzenia Brother.
  Jeśli stan jest bezczynny, oznacza to, że sterownik drukarki działa prawidłowo. Wybierz ten sterownik drukarki podczas drukowania.
  Sprawdzić stan maszyny Brother

  (Opcjonalnie) Aby zmienić nazwę drukarki, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij opcję Właściwości drukarki.
  2. Zmień nazwę drukarki w oknie Właściwości drukarki i kliknij przycisk OK.

 

(Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10)

Kopia sterownika

 

 1. Włącz urządzenie Brother. Jeśli podłączone są inne urządzenia, włącz tylko urządzenie Brother, które ma być używane.
 2. Otwórz folder drukarki:
  (Windows 8, Windows 10)
  Otwórz Panel sterowania. Naciśnij tutaj aby zobaczyć jak wydrukować taki raport.
  Kliknij kolejno Sprzęt i dźwięk > Urządzenia i drukarki.

  (Windows 7)
  Kliknij Start > Device and Printers (Urządzenie i drukarki).
 3. Umieść kursor nad ikoną drukarki, aż pojawi się okno stanu drukarki.

  Umieść kursor nad ikoną drukarki

  Jeśli stan ma wartość Offline, sterownik drukarki nie działa. Wybierz sterownik drukarki, którego stan nie jest Offline.

  (Opcjonalnie) Aby zmienić nazwę drukarki, wykonaj następujące czynności:

  (Windows 7 lub nowszy)

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki.
  2. Kliknij opcję Właściwości drukarki.
  3. Zmień nazwę drukarki w oknie Właściwości drukarki i kliknij przycisk OK.
 4. Jeśli zawsze chcesz drukować z tej drukarki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia i wybierz opcję Ustaw jako drukarkę domyślną. Na ikonie urządzenia pojawi się znacznik wyboru, a przy następnym drukowaniu sterownik drukarki zostanie wybrany automatycznie.

  Domyślna drukarka

 

ETAP G (Windows): Jeśli problem nadal występuje...

Sprawdź rozwiązanie odpowiednie dla Twojego przypadku:

 (W przypadku połączenia USB)
> Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak rozwiązać problem Nie można drukować za pomocą urządzenia Brother podłączonego do połączenia USB.

 

(W przypadku połączenia sieciowego)
> Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak rozwiązać problem Nie można drukować przy użyciu komputera Brother w połączeniu sieciowym.

 

 

 

KROK C (macOS): Upewnij się, że używany jest właściwy sterownik drukarki dla urządzenia Brother.

Ten krok jest dostępny do systemu macOS 10.15.
Jeśli używasz systemu macOS 11 lub nowszego, przejdź do KROKU D.

 1. Wybierz kolejno Menu Apple > Preferencje systemowe > Drukowanie i skanowanie lub Drukarki i skanery .
 2. W sekcji Drukarki wybierz urządzenie Brother .
 3. Sprawdź, który sterownik drukarki jest używany. Można to znaleźć obok Kind.

  AirPrint

  Jeśli wybrano sterownik drukarki AirPrint , dodaj sterownik drukarki CUPS do komputera Mac w sposób opisany poniżej.

  W przypadku znalezienia sterownika drukarki CUPS sterownik drukarki CUPS jest zainstalowany prawidłowo.

  1. Wybierz polecenie Zamknij preferencje systemowe z menu Apple.
  2. > Przejdź do KROKU D.
  1. Wybierz kolejno Menu Apple > Preferencje systemowe > Drukowanie i skanowanie lub Drukarki i skanery .
  2. Kliknij przycisk +.

   Plus
 4. Kliknij ikonę Domyślne znajdującą się w górnej części okna dialogowego.
 5. Wybierz posiadane urządzenie z listy skanerów.
 6. Upewnij się, że na liście Użyj wybrano opcję „[nazwa modelu] + CUPS” . (Gdzie [nazwa modelu] to nazwa modelu).

  FILIŻANKI

  Jeśli nie możesz znaleźć pliku „[nazwa modelu] + CUPS”, sterownik drukarki CUPS nie jest zainstalowany.
  Pobierz najnowszy pełny pakiet oprogramowania i zainstaluj go. Instrukcje instalacji są dostępne na stronie pobierania.
  > Kliknij tutaj, aby pobrać Pełny pakiet sterowników i oprogramowania w sekcji Downloads.

   

  Jeśli dla posiadanego modelu nie jest dostępny pełny pakiet oprogramowania , wybierz opcję CUPS Printer Driver lub Printer Driver (Sterownik drukarki CUPS ).

 7. Kliknij przycisk Dodaj.

  Dodaj
   
 8. Drukarka jest teraz dostępna w sekcji Drukarki .
 9. Wybierz polecenie Zamknij preferencje systemowe z menu Apple.

 

KROK D (macOS): Jeśli problem nadal występuje...

Sprawdź rozwiązanie odpowiednie dla Twojego przypadku:

 (W przypadku połączenia USB)
> Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak rozwiązać problem Nie można drukować za pomocą urządzenia Brother podłączonego do połączenia USB.

 

(W przypadku połączenia sieciowego)
> Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak rozwiązać problem Nie można drukować przy użyciu komputera Brother w połączeniu sieciowym.

Jeśli Twoje pytanie pozostaje bez odpowiedzi, czy sprawdziłaś/sprawdziłeś inne odpowiedzi na często zadawane pytania?

Czy zapoznałaś/zapoznałeś się z podręcznikami?

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother:

Powiązane modele

DCP-8045D, HL-1210WE, HL-1212WE, HL-1222WE, HL-1223WE, HL-2070N, HL-2135W, HL-2150N, HL-2170W, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-2700CN, HL-3040CN, HL-3070CW, HL-4200CN, HL-5070N, HL-5170DN, HL-5350DN, HL-5380DN, HL-6050D, HL-6050DN, HL-7050N, HL-8050N, MFC-3320CN, MFC-410CN, MFC-425CN, MFC-5440CN, MFC-5460CN, MFC-7225N, MFC-7820N, MFC-8840DN, MFC-9420CN

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Krok 1: Na ile informacje na tej stronie były dla Ciebie pomocne?

Krok 2: Czy chcesz dodać własne komentarze?

Prosimy pamiętać, że niniejszy formularz służy wyłącznie do wyrażania opinii.