HL-2250DN

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Kategoria Opis
Nie można drukować (przez sieć) Rozwiązania problemów związanych z drukowaniem przez sieć
Nie można drukować (przez port USB / równoległy) Rozwiązania problemów związanych z drukowaniem z wykorzystaniem połączenia lokalnego (USB lub równoległego)
Nie można drukować (przez urządzenie mobilne) Rozwiązania problemów związanych z drukowaniem z urządzeń mobilnych
Problem z jakością druku Rozwiązania problemów związanych z jakością druku
Ogólny problem związany z drukowaniem Rozwiązania problemów związanych z drukowaniem, takich jak niska prędkość drukowania, hałas podczas drukowania oraz nieoczekiwane wyniki drukowania
Drukowanie z komputera (Windows) Informacje dotyczące drukowania z komputera z systemem Windows
Drukowanie z komputera (Macintosh) Informacje dotyczące drukowania z komputera Macintosh
Drukowanie z urządzenia mobilnego Informacje dotyczące drukowania z urządzeń mobilnych
Ustawienia drukowania / zarządzanie Informacje dotyczące ustawień drukowania konfigurowanych za pomocą panelu urządzenia lub sterownika/oprogramowania oraz zarządzania dla administratorów
Wskazówki dotyczące drukowania Przydatne informacje dotyczące drukowania