DCP-7055W

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Komunikat o błędzie „nie znaleziono obsługiwanych urządzeń” pojawia się na ekranie iPrint&Scan (urządzenie przenośne) systemu Brother.

Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy aplikacja Brother iPrint&Scan nie może wykryć urządzenia Brother. Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać następujące czynności.
 

 1. Potwierdź ustawienia urządzenia przenośnego.
 2. Sprawdź, czy urządzenie Brother jest podłączone do sieci.
 3. Potwierdź ustawienia i połączenie bezprzewodowego punktu dostępu/routera.
 4. Kroki od 1 do 3 zostały potwierdzone, ale problem nie został rozwiązany.

 

Krok 1: Potwierdź ustawienia urządzenia przenośnego.

 • Czy ustawienia połączenia Wi-Fi SĄ WŁĄCZONE?
  Aplikacja Brother iPrint&Scan nie może być używana w sieci komórkowej (5G/4G/3G/E/LTE). Urządzenie przenośne musi być połączone z siecią bezprzewodową. Z tego powodu włącz sieć Wi-Fi .
   
 • (IOS w wersji 14 lub nowszej)
  Upewnij się, że program Brother iPrint&Scan ma uprawnienia dostępu do sieci lokalnej.
  Ustawienia > iPrint&Scan > Sieć lokalna
   

Krok 2: Sprawdź, czy urządzenie Brother jest podłączone do sieci.

 • Wyłącz urządzenie Brother. Odczekaj kilka sekund, włącz ponownie urządzenie.

  Odczekaj co najmniej trzy minuty , aż urządzenie połączy się z siecią. Następnie uruchom aplikację iPrint&Scan firmy Brother.
   
 • Czy Twoje urządzenie Brother jest skonfigurowane do pracy w sieci?

  Jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB, należy podłączyć je do sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Szczegółowe informacje na temat podłączania urządzenia Brother do sieci można znaleźć w instrukcji szybkiej konfiguracji. Najnowsza skrócona instrukcja instalacji jest dostępna w sekcji Podręczniki tej witryny internetowej.
   
 • Czy urządzenie Brother jest podłączone do tej samej sieci, z którą jest połączone urządzenie mobilne?

  Jeśli urządzenie Brother jest połączone z siecią Wi-Fi (SSID), upewnij się, że urządzenie mobilne i urządzenie Brother są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi (SSID).
  Wykonaj poniższe czynności, aby potwierdzić połączenie z tą samą siecią Wi-Fi (SSID).
   
  Potwierdź sieć urządzenia Brother
  1. Drukowanie strony Ustawienia Sieciowe:
   > kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak wydrukować raport konfiguracji sieci.
    

   Raport konfiguracji sieci zawiera listę bieżącej konfiguracji sieci wraz z ustawieniami sieciowego serwera druku (SSID, adres IP itp.).

    
  2. Znajdź nazwę sieci „<NAME (SSID)>” (SSID: Identyfikator zestawu usług) w raporcie konfiguracji sieci (lista). Komputer Brother jest połączony z tą nazwą SSID.

   

  Potwierdź sieć urządzenia mobilnego
  1. Dotknij ikony ustawień i potwierdź, że ustawienie Wi-Fi jest WŁĄCZONE.
  2. Dotknij opcji Wi-Fi i potwierdź, że nazwa SSID jest taka sama, z którą połączony jest komputer Brother. Jeśli nie, wybierz SSID, do którego podłączony jest komputer Brother.

 

Krok 3: Potwierdź ustawienia i połączenie bezprzewodowego punktu dostępu/routera.

 • Czy między urządzeniem przenośnym, a urządzeniem Brother istnieje wiele bezprzewodowych punktów dostępu/routerów?

  Jeśli urządzenie mobilne i komputer Brother są połączone z różnymi bezprzewodowymi punktami dostępowymi/rurami, w zależności od konfiguracji bezprzewodowego punktu dostępowego/routera urządzenie przenośne może nie być w stanie znaleźć urządzenia Brother.

  <nieprawidłowy przykład połączenia>
   
  nieprawidłowy przykład połączenia
  • (A) Internet
  • (B) router
  • (C) Bezprzewodowy punkt dostępu/router (funkcja routera włączona )
  Jeśli bezprzewodowy punkt dostępu/router jest podłączony do routera, zapoznaj się z poniższym przykładem, aby zmodyfikować połączenie.


  <popraw przykład1>
  ponownie podłącz (przewodowo lub bezprzewodowo) urządzenie Brother do tego samego punktu dostępu/routera, do którego jest podłączone urządzenie przenośne.
   
  popraw przykład1 połączenia
  • (A) Internet
  • (B) router
  • (C) Bezprzewodowy punkt dostępu/router (funkcja routera włączona )

   

  <popraw przykład2>
  wyłącz funkcję punktu dostępu/routera (np. DHCP), z którym nawiązano połączenie.
  Szczegółowe informacje na temat wyłączania funkcji routera znajdują się w Podręczniku użytkownika punktu dostępu/routera.
   
  popraw przykład2 połączenia
  • (A) Internet
  • (B) router
  • (C) Bezprzewodowy punkt dostępu/router (funkcja routera wyłączona )

   

 • Czy funkcje zabezpieczeń punktu dostępu bezprzewodowego/routera blokują połączenie?

  Jeśli funkcja uniemożliwiająca komunikacje między podłączonymi urządzeniami (filtrowanie adresów MAC i „Prywatność separatora”/ „izolacja sieci”) jest właczona, urządzenie mobilne nie będzie mogło znaleźć urządzenia Brother. Jeśli te funkcje są uruchomione, tymczasowo wyłącz ustawienia.

  Jeśli nie znasz konfiguracji funkcji zabezpieczeń, skontaktuj się z producentem punktu dostępu bezprzewodowego/routera lub poproś o pomoc administratora sieci.
   

Krok 4: Kroki od 1 do 3 zostały potwierdzone, ale problem nie został rozwiązany.

Jeśli masz komputer, podłącz go do sieci i sprawdź, czy urządzenie Brother może drukować.

Więcej informacji na temat podłączania komputera do sieci można znaleźć w instrukcji szybkiej konfiguracji. Najnowsza skrócona instrukcja instalacji jest dostępna w sekcji Podręczniki tej witryny internetowej.

Jeśli komputer jest podłączony do tej samej sieci co urządzenie Brother i urządzenie przenośne, sprawdź połączenie drukując z komputera na urządzenie Brother. Jeśli nie możesz drukować z komputera, zapoznaj się z poniższą listą, aby rozwiązać problem.

(Dla sieci przewodowych)

> kliknij tutaj, aby dowiedzieć się,jak rozwiązać problem braku możliwości drukowania na urządzeniu Brother w sieci przewodowej (Windows/MacOS).

 

(W przypadku sieci bezprzewodowych)

> kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak rozwiązać problem braku możliwości drukowania na urządzeniu Brother w sieci bezprzewodowej (Windows).

> kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak rozwiązać problem nie można wydrukować na urządzeniu Brother w sieci bezprzewodowej (Mac).

Jeśli możesz drukować z komputera, odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację Brother iPrint&Scan z Google Play lub Apple Store.

Aby zobaczyć obsługiwane modele i odpowiadające im funkcje, skorzystaj z łącza poniżej.
> kliknij tutaj, aby zobaczyć obsługiwane modele i odpowiadające im funkcje.
Aplikacja Brother iPrint&Scan nie jest dostępna dla modeli, które nie są wymienione powyżej.

Jeśli Twoje pytanie pozostaje bez odpowiedzi, czy sprawdziłaś/sprawdziłeś inne odpowiedzi na często zadawane pytania?

Czy zapoznałaś/zapoznałeś się z podręcznikami?

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother:

Powiązane modele

DCP-1610WE, DCP-1612WE, DCP-1622WE, DCP-1623WE, DCP-365CN, DCP-375CW, DCP-395CN, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-7045N, DCP-7055W, DCP-7065DN, DCP-7070DW, DCP-8065DN, DCP-8085DN, DCP-8110DN, DCP-8250DN, DCP-9010CN, DCP-9015CDW, DCP-9020CDW, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, DCP-B7520DW, DCP-J105, DCP-J132W, DCP-J140W, DCP-J152W, DCP-J315W, DCP-J4110DW, DCP-J515W, DCP-J525W, DCP-J552DW, DCP-J715W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, DCP-L2520DW, DCP-L2532DW, DCP-L2540DN, DCP-L2552DN, DCP-L2560DW, DCP-L3510CDW, DCP-L3550CDW, DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, DCP-L8400CDN, DCP-L8410CDW, DCP-L8450CDW, DCP-T500W, DCP-T510W, DCP-T520W, DCP-T525W, DCP-T700W, DCP-T710W, DCP-T720DW, HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4570CDW, HL-5250DN, HL-5270DN, HL-5280DW, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW, HL-B2080DW, HL-L2340DW, HL-L2352DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW, HL-L2372DN, HL-L3210CW, HL-L3270CDW, HL-L5100DN(T), HL-L5200DW(T), HL-L6250DN, HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T), HL-L6450DW , HL-L8250CDN, HL-L8260CDW, HL-L8350CDW, HL-L8360CDW, HL-L9200CDWT, HL-L9310CDW(T), MFC-1910WE, MFC-295CN, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-7360N, MFC-7440N, MFC-7460DN, MFC-7840W, MFC-7860DW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8460N, MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8860DN, MFC-8880DN, MFC-8950DW, MFC-9120CN, MFC-9140CDN, MFC-9320CW, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9460CDN, MFC-9840CDW, MFC-9970CDW, MFC-B7710DN, MFC-B7715DW, MFC-J200, MFC-J2330DW, MFC-J265W, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-J415W, MFC-J430W, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J470DW, MFC-J5910DW, MFC-J5945DW, MFC-J615W, MFC-J625DW, MFC-J6510DW, MFC-J6520DW, MFC-J6910DW, MFC-J6920DW, MFC-J6935DW, MFC-J6945DW, MFC-J6947DW, MFC-J825DW, MFC-L2700DN, MFC-L2700DW, MFC-L2712DN, MFC-L2712DW, MFC-L2720DW, MFC-L2732DW, MFC-L2740DW, MFC-L2752DW, MFC-L3730CDN, MFC-L3770CDW, MFC-L5700DN, MFC-L5750DW, MFC-L6800DW(T), MFC-L6900DW(T), MFC-L6950DW, MFC-L8650CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW(T), MFC-L9570CDW(T), MFC-T910DW, MFC-T920DW

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Krok 1: Na ile informacje na tej stronie były dla Ciebie pomocne?

Krok 2: €Czy chcesz dodać własne komentarze?

Prosimy pamiętać, że niniejszy formularz służy wyłącznie do wyrażania opinii.