Моделът е спрян от производство. Тази страница вече не се актуализира.

MFC-9880

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Как да сменя тонер касетата?

За да подмените тонер касетата, следвайте инструкциите по-долу:


НЕ използвайте запалителни вещества или всякаква разновидност на спрей за почистване на устройството отвън или отвътре. Това може да доведе до пожар или токов удар.

Непосредствено след употреба на устройството, някой вътрешни части са много нагорещени! Когато отворите горния капак на устройството, не докосвайте защрихованите части показани в диаграмата по-долу:

 1. Отворете предния капак. Уверете се, че предния капак е изцяло отворен и внимателно повдигнете и изтеглете барабана към вас.
  Поставете барабана на парцал или върху лист хартия за еднократна употреба за предпазване от разсипване или разпръсване на тонер.

 2. Внимателно завъртете лостчето на тонер касетата напред докато спре. Тонер касетата не може да се изважда освен ако клапата е затворена, това се прави като се завърти лостчето напред.
 3. Отстранете използваната тонер касета от модула на барабана, като я извадите внимателно.

  Дръжте внимателно тонер касетата. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги избършете или измийте със студена вода.

 4. Разопаковайте новата тонер касета. Поставете използваната тонер касетка в алуминиевата опаковка и я изхвърлете според местните разпоредби.

  Изчакайте с разопаковането на новата тонер касета до момента на поставянето й. Ако тонер касетата се остави дълго време разопакована, живота на тонера ще се скъси.
  Препоръчваме употребата само на оригинални Brother тонер касети, които са специално разработени за да осигурят високо качество на печат. Употребата на друга марка или съвместими тонер касети може да анулира гаранцията на устройството.

 5. Внимателно разклатете тонер касетата пет-шест пъти и отстранете защитното покритие.

 6. Поставете новата тонер касетата в барабана докато чуете, че се е наместила на място.

 7. Почистете основната корона на барабана като внимателно плъзгате синия фиксатор от дясно на ляво няколко пъти. Върнете синия фиксатор в начална позиция преди да поставите отново модула на барабана.

 8. Поставете отново модула на барабана и затворете горния капак.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

MFC-9880

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.