Моделът е спрян от производство. Тази страница вече не се актуализира.

MFC-9880

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Консумативи Информация относно снабдяването с резервни консумативи, както и решения при съобщения за грешка във връзка с консумативите
Хартия Информация за препоръчана хартия и как да се зарежда и работи с хартията
Аксесоари Информация за аксесоарите и как да ги инсталираме

Консумативи и Аксесоари / Рутинна поддръжка