HL-L2312D

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Намаляване на шума при печат

Настройката “Тих режим” може да намали шума при печат. Когато е включен “Тих режим”, скоростта на печат става по-ниска. Фабричната настройка е да е изключен.

HL-L2312D

 1. Натиснете и задръжте , за да изключите устройството.
 2. Уверете се, че предният капак е затворен, а захранващият кабел е включен.
 3. Задръжте натиснат Go (Старт), докато натискате , за да включите устройството. Задръжте натиснат Go (Старт), докато светодиодите Toner (Тонер), Drum (Барабан) и Paper (Хартия) не светнат.
 4. Натиснете Go (Старт) 11 пъти, за да включите или изключите функцията.

  Всички светодиоди примигват два пъти, когато включите “Тих режим”.

  Всички светодиоди примигват веднъж, когато изключите “Тих режим”.

HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

 1. Натиснете или , за да се покаже опцията [Общи настройки], а след това натиснете OK.
 2. Натиснете или , за да се покаже опцията [Екология], а след това натиснете OK.
 3. Натиснете или , за да изберете опцията [Тих режим], а след това натиснете OK.
 4. Натиснете или , за да се покаже опцията [Вкл.] или [Изкл.], а след това натиснете Go (Старт).

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

HL-L2312D, HL-L2352DW, HL-L2372DN

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.