DS-940DW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Скенерът не може да бъде открит в мрежата по време на инсталирането

Причина Действие
Компютърът ви не е свързан към мрежата.

Уверете се, че компютърът ви е свързан към мрежа, напр. в безжична LAN среда, или има интернет достъп. За допълнителна поддръжка се обърнете към вашия мрежов администратор.

Устройството ви не е свързано към мрежата.

Ако светодиодът за грешка на контролния панел мига в оранжево, това показва състояние на грешка. Отбележете си състояние на грешката и след това я коригирайте.

imageimage Свързана информация: Показания за грешки и техническо обслужване

Използвате софтуер за защита.
 • В диалоговия прозорец на инсталиращата програма отново потърсете устройството на Brother.
 • Позволете достъпа, когато се появи предупреждение на софтуера за защита по време на инсталирането устройството на Brother.
 • За мрежовите функции на Brother се използват следните номера на портове:
  • Мрежово сканиране, дистанционна настройка

   Порт номер 5566/протокол TCP

  • Мрежово сканиране (Brother iPrint&Scan)

   Порт номер 54921/протокол TCP

  • BRAdmin Light

   Порт номер 161/протокол UDP

 • За повече информация относно софтуера за защита imageimage Свързана информация: Устройството на Brother не може да сканира в мрежата
Използвате Wi-Fi маршрутизатор.

Възможно е да е активиран разделителят за поверителност на вашия Wi‑Fi маршрутизатор. Деактивирайте разделителя за поверителност.

Устройството на Brother е поставено твърде далеч от безжичната точка за достъп/маршрутизатора. Поставете вашето устройство Brother на около 1 метър от безжичната точка за достъп/маршрутизатора, когато конфигурирате настройките за безжичната мрежа.
Има препятствия (например стени или мебели) между вашето устройство и безжичната точка за достъп/маршрутизатора. Преместете устройството на Brother на място без препятствия или по-близо до безжичната точка за достъп/маршрутизатора.
Има компютър за работа в безжична мрежа, устройство с поддръжка на Bluetooth®, микровълнова фурна или цифров безжичен телефон до устройството на Brother или до безжичната точка за достъп/маршрутизатора. Преместете всички такива устройства далеч от устройството на Brother или безжичната точка за достъп/маршрутизатора.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DS-940DW

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.