DS-940DW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Устройството на Brother не може да сканира в мрежата

Причина Действие
Не сте избрали “Приемам” в диалоговия прозорец с предупреждения за защита по време на инсталирането на устройството на Brother, процеса на стартиране на приложенията или при използване на функциите за сканиране.

Ако не сте избрали “Приемам” в диалоговия прозорец с предупреждения за защита, е възможно функцията за защитна стена на вашия софтуер за защита да отказва достъпа. Някои софтуерни програми за защита може да блокират достъпа, без да показват диалогов прозорец с предупреждения относно защитата.

За да позволите достъп, вижте указанията на вашия софтуер за защита или се обърнете към производителя.

Защитният ви софтуер блокира достъпа на устройството до мрежата. (Функцията за мрежово сканиране не работи.)
 • Windows

  Конфигурирайте софтуера за защита/защитната стена от външен разработчик така, че да разреши мрежово сканиране. За да добавите порт 54925 за мрежово сканиране, въведете следната информация:

  • в Име:

   напишете описание, например Brother NetScan.

  • в номер на порт:

   напишете 54925.

  • в протокол:

   избрано е UDP.

  Вижте ръководството с инструкции към софтуера за защита/защитна стена от друг разработчик или се свържете с производителя на софтуера.

 • Mac

  Преинсталирайте драйвера.

Защитният ви софтуер блокира достъпа на устройството до мрежата.

За мрежовите функции на Brother се използват следните номера на портове:

 • Мрежово сканиране, дистанционна настройка

  Порт номер 5566/протокол TCP

 • Мрежово сканиране (Brother iPrint&Scan)

  Порт номер 54921/протокол TCP

 • BRAdmin Light

  Порт номер 161/протокол UDP

За информация как се отваря портът вижте инструкциите на софтуера за защита или се обърнете към производителя.

На вашето устройство на Brother не е присвоен достъпен IP адрес.

Проверете IP адресa и подмрежовата маска.

Проверете дали както IP адресът, така и маската на подмрежата на вашия компютър и на устройството на Brother са правилни и се намират в една и съща мрежа.

За повече информация как да проверите IP адреса и маската на подмрежата, се обърнете към мрежовия администратор.

imageimage Свързана информация: Проверка на IP адреса на мрежовите устройства

Не можете да свържете устройството на Brother към мрежата с използване на безжичните му възможности.

Ако светодиодът за грешка на контролния панел мига в оранжево, това показва състояние на грешка. Отбележете си състояние на грешката и след това я коригирайте.

Ако сте проверили и изпробвали всички действия, но устройството на Brother все още не може да сканира, деинсталирайте софтуера и драйверите на Brother и ги преинсталирайте.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DS-940DW

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.