DS-940DW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Не може да се сканира (през мрежата) Решения за проблеми, свързани със сканирането в мрежа
Не може да се сканира (през USB / паралелен порт) Решения за проблеми, свързани със сканирането през локална връзка (USB или паралелен порт)
Не може да се сканира (през мобилно устройство) Решения за проблеми, свързани със сканирането от мобилни устройства
Проблеми с качеството на сканиране Решения на проблеми, свързани с качеството на сканиране
Общи проблеми на сканирането Решения за трудности при сканиране, като например ниска скорост на сканиране, шум при сканиране и неочаквани резултати при сканиране
Сканиране от мобилно устройство Информация как да сканираме от мобилни устройства
Сканиране от компютъра (Windows) Информация как да сканираме от компютър с Windows
Настройки / Управление на сканирането Информация как да извършим настройки на сканирането, използвайки панела на устройството или драйвер/софтуер, както и управление на сканирането за администратори
Съвети при сканиране Полезна информация за сканирането

Консумативи и Аксесоари / Рутинна поддръжка