DS-940DW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Съобщения за грешка на мобилното устройство Решения за съобщения, показвани на мобилното устройство
Светлинни индикатори Решения за LED индикациите (светодиодни) на устройството

Как да направим / Отстраняване на неизправности

Консумативи и Аксесоари / Рутинна поддръжка