DS-940DW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Ако не можете да завършите конфигурацията за настройка на безжичната мрежа

Изключете и след това включете безжичния маршрутизатор. Ако това не отстрани проблема, опитайте отново да конфигурирате безжичната мрежа. Ако и тогава не е отстранен проблемът, използвайте действията, изложени в тази таблица.

Причина Действие Интерфейс
Настройките ви за сигурност (SSID/мрежов ключ или парола) не са правилни.

Проверете настройките на защитата.

  • Името на производителя или номерът на модела на точката за достъп/маршрутизатора за безжична мрежа могат да бъдат използвани като настройки на защитата по подразбиране.
  • Вижте инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа, за информация как да намерите настройките на защитата.
  • Попитайте производителя на вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа, интернет доставчика или мрежовия администратор.
Безжична
MAC адресът на устройството Brother не е разрешен. Проверете дали MAC адресът на устройството на Brother е разрешен във филтъра. Адресът е отпечатан на етикета на продукта ви. Безжична
Вашата точка за достъп до безжична мрежа/маршрутизатор е в незабележим режим (без излъчване на SSID).
  • Въведете ръчно правилното име на мрежата (SSID) и мрежовия ключ (паролата).
  • Проверете името на мрежата (SSID) и мрежовия ключ (паролата) в инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа, и конфигурирайте повторно настройките на безжичната мрежа.
Безжична
Вашите настройки на защитата (SSID/парола) не са правилни.

Потвърдете името на мрежата (SSID) и мрежовия ключ (паролата).

SSID и мрежовият ключ са отпечатани на етикета, залепен на скенера.

Wireless Direct
Вашето устройство на Brother е поставено твърде далеч от безжичното ви устройство. Преместете устройството на Brother на разстояние 1 метър от мобилното устройство, когато конфигурирате настройките на мрежата Wireless Direct. Wireless Direct
Има някакви препятствия (например стени или мебели) между вашето устройство и безжичното устройство. Преместете вашето устройство на Brother в зона без препятствия. Wireless Direct
Има безжичен компютър, устройство с Bluetooth®, микровълнова фурна или цифров безжичен телефон близо до устройството Brother или до безжичното устройство. Преместете останалите устройства далеч от устройството на Brother или мобилното устройство. Wireless Direct
Ако сте проверили и опитали всички действия, но все още не можете да извършите конфигурирането на Wireless Direct. Изключете вашето устройство на Brother и го включете отново. След това отново опитайте да конфигурирате настройките на Wireless Direct. Wireless Direct

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DS-940DW

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.