DS-940DW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Проблеми при сканиране и други проблеми

Затруднения при сканиране

Затруднения
Причина
Предложения

При започване на сканиране се появяват грешки в TWAIN или WIA. (Windows)

Драйверът TWAIN или WIA не е избран като главен източник в приложението за сканиране.

Уверете се, че TWAIN или WIA драйверът на Brother е избран за основен източник в приложението за сканиране. Например, в Nuance PaperPort 14SE щракнете върху Настройки на сканиране > Избор. Изберете драйвера Brother TWAIN/WIA.

При започване на сканиране се появяват грешки в ICA. (Mac)

Устройството не е избрано от областта DEVICES (УСТРОЙСТВА) или областта SHARED (СПОДЕЛЕН(И)).

Уверете се, че устройството на Brother е избрано.

На сканираното изображение се виждат вертикални линии.

На повърхността на стъклената лента се е натрупал прах.

Почистете стъклената лента в устройството.

imageimage Свързана информация: Почистване на скенера и ролките

На сканираното изображение се появяват бели вертикални линии или бели ивици.

image

Скенерът е близо до източник на светлина или на пряка слънчева светлина.

Осигурете скенерът да е разположен далеч от източници на пряка светлина.

Моите сканирани изображения имат черни линии по протежението си, празни места или общото качество е ниско.

Този проблем възниква, ако скенерът не е калибриран правилно или ако чуждо тяло, като напр. кламер или нагъната хартия, е заседнало в скенера.

 1. Уверете се, че в отвора за подаване няма нищо. Ако намерите чужди тела, извадете ги от скенера.
 2. Калибрирайте скенера.

Ако качеството на сканиране не се подобри след калибрирането на скенера:

 1. Почистете скенера.
 2. Калибрирайте отново скенера.

imageimage Свързана информация: Почистване на скенера и ролките

imageimage Свързана информация: Калибриране на устройството Brother

Сканираното изображение липсва.

Водачът за документи не е регулиран така, че да съвпадне с ширината на документа.

Внимателно регулирайте водача за документи според ширината на документа.

Настройките не са подходящи за вашия документ. Например, подаден е документ с размер Letter/A4, когато за размер на документа е избран Executive/A5 Letter.

Уверете се, че настройките за размер на документа са подходящи за вашия документ.

Конфигурирайте настройките за полета и регулирайте позицията за сканиране.

­

Конфигурирайте настройките за полета и регулирайте позицията за сканиране.

Сканираното изображение е изкривено.

Водачът за документи не е регулиран така, че да съвпадне с ширината на документа.

Внимателно регулирайте водача за документи според ширината на документа.

Избрана е настройката за дълга хартия.

Изберете настройка, различна от дълга хартия.

Документът е подвит.

Изправете подвития документ и сканирайте отново.

Релефната карта е поставена с релефната страна надолу.

Извадете релефната карта и пак я поставете в отвора за подаване, но с релефната страна нагоре.

Документът не е поставен правилно.

Поставете документа изпънат.

Пластмасовата картичка е сканирана първо с късия ръб.

Сканирайте пластмасовата картичка първо с дългия ръб.

Изходната тава е отворена.

(DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW)

Затворете изходната тава.

Сканирането е много бавно.

Резолюцията не е подходяща за вашия документ.

Намалете резолюцията на скенера.

Ако се използва кабел, различен от Micro USB 3.0, скоростта на сканиране може да е ниска.

Използвайте Micro USB 3.0 кабел.

Документът не е подаден.

Вашият носител е твърде тънък или твърде дебел.

Уверете се, че вашият носител е приемлив за устройството.

imageimage Свързана информация: Приемливи документи

Извършва се отдалечено конфигуриране.

Отменете отдалеченото конфигуриране.

Документът е подвит.

Изправете подвития документ и сканирайте отново.

Документът е заседнал.

Вашият документ не е приемлив за устройството.

Уверете се, че вашият документ е приемлив за устройството. imageimage Свързана информация: Приемливи документи

Документът е подвит.

Изправете подвития документ и сканирайте отново.

Изходната тава е отворена.

(DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW)

Затворете изходната тава.

Потвърдете, че теглото на хартията е подходящо за сканиране с изходната тава.

imageimage Свързана информация: Приемливи документи

Качеството на сканиране е лошо.

На повърхността на стъклената лента в устройството се е натрупал прах.

Почистете стъклената лента в устройството.

imageimage Свързана информация: Почистване на скенера и ролките

Трябва да се извърши калибриране.

Извършете калибрирането.

imageimage Свързана информация: Калибриране на устройството Brother

Резолюцията на скенера е твърде ниска.

Увеличете резолюцията на скенера.

В сканираните данни се забелязва прозиране на други данни.

Настройките не са подходящи за типа документ, който сканирате.

Изберете квадратчето за отметка “Премахване на прозиране / текстура / Изтриване на цвета на фона”.

Цветовете в сканираните данни са тъмни.

Настройките не са подходящи за типа документ, който сканирате.

Направете едно от следните неща:

 • Изберете квадратчето за отметка “Премахване на прозиране / текстура / Изтриване на цвета на фона” и след това сканирайте от компютъра.
 • Увеличете яркостта и след това сканирайте от компютъра.
 • Увеличете контраста и след това сканирайте от компютъра.
 • Променете типа на сканиране на Сиво или Цветно и след това сканирайте от компютъра.

Трябва да се извърши калибриране.

Извършете калибрирането.

imageimage Свързана информация: Калибриране на устройството Brother

Пропусната е страница, която не е празна.

 • Документът е твърде блед.
 • Функцията “Пропускане на празна страница” е зададена на “Вкл.”

Задайте “Пропускане на празна страница” на “Изкл.”

Друг начин е да намалите чувствителността за пропускане на празна страница.

Не може да се сканира дълъг документ.

Не е избрана дълга хартия за размер на документа.

Изберете дълга хартия за размер на документа.

Не може да се сканира.

(DSmobile DS-940DW)

Опцията Pull Scan (Изтеглено сканиране) в диалоговия прозорец Scan from PC (Сканиране от компютър) в уеб-базираното управление е деактивирана.

Активирайте опцията Pull Scan (Изтеглено сканиране).

Не може да се сканира от устройството към компютър.

На компютъра не е инсталирано приложение за сканиране (напр. Brother iPrint&Scan).

Инсталирайте приложение за сканиране (напр. Brother iPrint&Scan).

imageimage Свързана информация: Brother iPrint&Scan за Windows и Mac

Настройките не са конфигурирани в приложението за сканиране (напр. Brother iPrint&Scan).

Конфигурирайте настройките, като използвате приложение за сканиране (напр. Brother iPrint&Scan).

imageimage Свързана информация: Brother iPrint&Scan за Windows и Mac

Настройките за сканиране към компютър не са конфигурирани в дистанционната настройка.

Конфигурирайте настройките за сканиране към компютър в дистанционната настройка.

Плъзгачът за избор на режим е поставен на image.

(DSmobile DS-940DW)

Поставете плъзгача за избор на режим на image или image.

Пластмасовата карта е заседнала.

Устройството е включено с поставена пластмасова картичка.

Извадете пластмасовата карта. За да предотвратите повторното засядане на картата, не оставяйте картата в устройството.

Релефната карта е поставена с релефната страна надолу.

Извадете релефната карта и пак я поставете в отвора за подаване, но с релефната страна нагоре.

Пластмасовата карта не е поставена правилно.

Поставете пластмасовата карта изправена.

Изходната тава е отворена.

(DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW)

Затворете изходната тава.

Пластмасовата карта не е подадена.

Релефната карта е поставена с релефната страна надолу.

Извадете релефната карта и пак я поставете в отвора за подаване, но с релефната страна нагоре.

Затруднения със софтуера

Затруднения
Причина
Предложения

Не могат да се запишат настройките в отдалечената настройка или уеб-базираното управление.

Устройството обработва настройките.

Изчакайте, докато устройството свърши с обработването, и опитайте отново.

Отдалечената настройка не може да се стартира.

Устройството не е свързано към вашия компютър.

Свържете устройството с компютъра и опитайте отново.

Възниква грешка.

Изчистете всички грешки, проверете дали състоянието в дистанционната настройка е “В готовност” и опитайте отново.

Устройството сканира.

Изчакайте сканирането да завърши и опитайте отново.

Устройството е изключено.

(DSmobile DS-940DW)

Включете устройството и опитайте отново.

Плъзгачът за избор на режим е поставен на image.

(DSmobile DS-940DW)

Поставете плъзгача за избор на режим на image или image.

Други затруднения

Затруднения
Причина
Предложения

Искам да използвам USB концентратор.

Възможно е USB концентраторът да не може да осигури достатъчно захранване за скенера.

Използвайте скенера, без да го свързвате към USB концентратор.

Устройството не е включено.

USB кабелът не е свързан правилно.

Проверете дали USB кабелът е свързан надеждно към скенера и към компютъра.

Батерията е изтощена.

(DSmobile DS-940DW)

Свържете USB кабела към скенера и компютъра, за да заредите батерията.

Трябва да заредите достатъчно батерията, за да може да се включи скенерът. Изключете скенера, докато батерията се зареди напълно.

Компютърът ви не може да намери устройството през USB интерфейса.

Не е инсталиран драйверът за скенера.

Инсталирайте драйвера за скенера.

USB кабелът не е свързан правилно.

Проверете дали USB кабелът е свързан надеждно към скенера и към компютъра.

Откачете USB кабела и после пак го свържете към скенера и компютъра.

Скенерът ми загрява.

Нормално е скенерът да се загрее след продължителна употреба.

Ако от скенера излиза миризма или ако при докосване скенерът е горещ, веднага извадете USB кабела от скенера и от компютъра.

Скенерът не може да бъде включен или веднага се самоизключва.

(DSmobile DS-940DW)

 • В батерията не е останал заряд.
 • Батерията е изтощена.
Направете едно от следните неща:
 • Свържете USB кабела към скенера и компютъра, за да използвате скенера. Ако не можете да включите скенера с натискане на image, изчакайте две минути, след което отново натиснете image.
 • Изключете скенера и свържете USB кабела към скенера и компютъра, докато батерията се зареди напълно. Опитайте отново да сканирате.
 • Проверете дали USB кабелът е свързан надеждно към скенера и към компютъра.
 • Ако грешката не може да се изчисти, се свържете с местния офис на Brother.

  imageimage Свързана информация: Помощ и поддръжка за клиенти на Brother

Вътрешната температура на устройството или батерията му е твърде висока или твърде ниска.

(DSmobile DS-940DW)

Устройството ще се възстанови автоматично, когато температурата се върне към нормалната.

Когато преместя плъзгача за избор на режим на положение image, светодиодът за Wi‑Fi не светва.

(DSmobile DS-940DW)

Батерията е изтощена.
 • Свържете USB кабела към скенера и компютъра, за да заредите батерията.
 • Проверете дали USB кабелът е свързан надеждно към скенера и към компютъра.
 • Ако грешката не може да се изчисти, се свържете с местния офис на Brother.

  imageimage Свързана информация: Помощ и поддръжка за клиенти на Brother

Не мога да заредя батерията.

(DSmobile DS-940DW)

­

 • Проверете дали USB кабелът е свързан надеждно към скенера и към компютъра.
 • Ако грешката не може да се изчисти, се свържете с местния офис на Brother.

  imageimage Свързана информация: Помощ и поддръжка за клиенти на Brother

Компютърът не може да прочете microSD картата с памет в устройството през USB кабела.

(DSmobile DS-940DW)

USB кабелът не е свързан към компютъра.

Свържете USB кабела към скенера и към компютъра.

Плъзгачът за избор на режим е поставен на image или image.

(DSmobile DS-940DW)

Поставете плъзгача за избор на режим на image.

Сканира се документ.

(DSmobile DS-940DW)

Когато сканирането завърши, изчакайте на екрана на компютъра да се появи папката на картата с памет.

Когато вляза в картата с памет на устройството, сканираните изображения не се показват на екрана.

(DSmobile DS-940DW)

Скенерът не е в режим “Устройство с памет”.

Поставете плъзгача за избор на режим на положение image, за да превключите в режим “Устройство с памет”.

Скенерът сканира документ.

(DSmobile DS-940DW)

Отворете отново картата с памет, когато приключи сканирането.

Устройството не може да актуализира фърмуера поради грешка в батерията.

(DSmobile DS-940DW)

Вътрешната температура на устройството или батерията му е твърде висока или твърде ниска.

Изчакайте температурата да се върне до нормалната, след което опитайте отново.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DS-640, DS-740D, DS-940DW

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.