DCP-L8410CDW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Смяна на тонер касетата

Преди да започнете процедурата по смяната Свързана информация: смяна на консумативи

 1. Уверете се, че устройството е включено.
 2. Натиснете бутона за освобождаване на предния капак и отворете капака.
 3. Хванете зелената ръкохватка на модула на барабана. Издърпайте модула на барабана от устройството, докато спре.
 4. Хванете ръкохватката на тонер касетата и внимателно я отблъснете от себе си, за да я отблокирате. Издърпайте я нагоре и извън модула на барабана. Повторете това за всички тонер касети.
 5. Почистете короната във вътрешността на модула на барабана, като плъзнете леко няколко пъти зеления фиксатор от ляво надясно и обратно. Повторете това за всички корони.
  За да се избегнат проблеми с качеството на печат, зеленият фиксатор трябва да е върнат в начална позиция (1) и подравнен отляво с лявата страна на барабана.
 6. Разопаковайте новата тонер касета.
 7. Свалете защитния капак.
 8. Поставете тонер касетата в модула на барабана и внимателно я дръпнете към себе си – трябва да чуете, че щраква на мястото си. Уверете се, че цветът на тонер касетата съответства на цвета на етикета на модула на барабана. Повторете това за всички тонер касети.
  • BK: Черен
  • C: Син
  • M: Червен
  • Y: Жълт
  Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.
 9. Като използвате зелената ръкохватка, пъхнете модула на барабана обратно в устройството, така че да щракне на мястото си.
 10. Затворете предния капак на устройството.
  • След като смените тонер касета, НЕ изключвайте устройството и НЕ отваряйте предния капак, докато дисплеят на устройството не се върне в режим на готовност.

  • Тонер касетата, която се предоставя с вашето устройство на Brother, се нарича начална тонер касета.
  • Препоръчваме да имате под ръка нова, готова за използване тонер касета, когато видите предупреждението за свършване на тонера.
  • За да се осигури високо качество на печата, препоръчваме да използвате само оригинални тонер касети от Brother. Когато искате да закупите тонер касети, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти на Brother или към вашия дилър на Brother.
  • НЕ разопаковайте новата тонер касета, докато не дойде време да я поставите.
  • Ако тонер касета бъде оставена разопакована за дълго време, това ще съкрати живота на тонера.
  • Brother настоятелно препоръчва да НЕ пълните повторно тонер касетите, предоставени с вашето устройство. Освен това настоятелно препоръчваме да продължите да използвате само оригинални тонер касети на Brother за смяна. Използването или опитите за използване на тонер и/или тонер касети на други производители в устройството на Brother може да предизвика повреда на устройството и/или да доведе до незадоволително качество на печат. Нашата ограничена гаранция не важи за никакви проблеми, причинени от използването на тонер и/или тонер касети на други производители. За да предпазите оборудването, в което сте вложили пари, и да постигнете отлична работа от устройството на Brother, настоятелно препоръчваме да използвате оригинални консумативи на Brother.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW(T)

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.